Dorpsvisie aan Ferwert en Hegebeintum gepresenteerd

FERWERT - Op vrijdag 16 maart hield Dorspbelangen Ferwert Hegenbeintum haar jaarlijkse ledenvergadering en op deze zeer druk bezochte vergadering heeft de projectgroep bestaande uit een dertigtal inwoners van Ferwert en Hegebeintum de Dorpsvisie gepresenteerd aan Dorpsbelangen (DBFH).

In de gemeente Ferwerderadiel waren deze twee dorpen nog steeds verstoken van een visie voor de komende tien jaar. Door middel van een drone die boven beiden dorpen vloog werd een zevental thema’s doorgelopen waar de inwoners de komende jaren aan willen werken om hun dorp leefbaar te houden. Belangrijk zijn wonen en woonomgeving, onderwijs, zorg en welzijn en recreatie en toerisme.

Uit deze dorpsvisie zijn 24 actiepunten naar voren gekomen waaraan de komende jaren gewerkt zal moeten worden. Tevens hebben Joop Mulder (Sence of Place) en Rob Sweere (kunstenaar) en enerverende presentatie gehouden om Ferwert en Hegebeintum en de Waddenkust bij elkaar te brengen. Door middel van lijnen die vanuit Ferwert via Cammingha State naar de zeedijk en zelfs naar Ameland zou moeten doorlopen. 

Tot slot werd op deze avond gesproken over schilden en vlaggen die door de Fryske Rie foar Heraldyk zijn goedgekeurd. Deze vlaggen kunnen door de inwoners van Ferwert en Hegebeintum als ambassadeur aan de gevel worden gehangen. Trots zijn op je dorp, uitstralen dat je het plezierig vindt om in Ferwert Hegebeintum te wonen en te leven.