Basisschoolleerlingen gaan wandelen voor schoon water in Liberia

Dokkum -  Om de twee jaar maken leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit Dokkum en omgeving een wandeltocht van 6 kilometer door en om het centrum van Dokkum om geld te verzamelen voor waterprojecten in ontwikkelingsgebieden. Rotaryclub Dokkum neemt de organisatie en begeleiding hiervan voor zijn rekening.

Op 21 maart zullen ongeveer 200 kinderen van de Schakel, de Burgerschool, de Groen van Prinsterer en de St. Bonifatiusschool uit Dokkum en de Foeke Sjoerd Skoalle uit Oosternijkerk gaan wandelen met 6 liter water in de rugzak, dat is best pittig. Op 11 april zal de Twine uit Dokkum gaan lopen met ruim 100 leerlingen. De wandelaars gaan de komende weken in hun omgeving actief op zoek naar sponsoren voor deze prestatietocht. De opbrengst is dit jaar bestemd voor een waterproject van stichting ZOA in Liberia. De inwoners van grote delen van dat land hebben vrijwel geen schoon water. Door diep te boren kunnen goede waterpompen worden gebouwd. Door de wandelactie van de leerlingen wordt verwacht dat er ongeveer 9000 mensen toegang tot schoon drinkwater krijgen.