Sneldienst Ameland-Holwerd heet Fostaborg

MAKKUM - Over een deels met ijs bedekte Waddenzee met de veerboot Oerd naar de doop van de nieuwste boot van Wagenborg passagiersdiensten is merkbaar hoe nauw de vaargeul is.

Strakke oostenwind heeft samen met een dood tij gezorgd voor een waterstand beneden de -2,50 N.A.P. Voor deze grote waddenveer is er bijna geen doorkomen aan. Bij de 9a-boei raakt de onderkant de hogere ‘middenberm’ van de vaargeul. De slagzij van zeker 10 graden zorgt voor een lichte schrik en ook enige schade aan een auto gestald op het volle autodek van de boot. Het is ook de laatste overtocht van de middag. Na bijna anderhalf uur lost de boot zijn lading om daarna gaat voor de haven in Holwerd wachten tot zes uur wanneer de vloed inzet.

Hoe anders is het op de werf van de gebroeders van Enkhuizen in Makkum. Blinkend in de avondzon ligt daar het nieuwe motorschip van Wagenborg Passagiersdiensten voor de tent waarin de genodigden wachten op de onthulling van de naam en de doop. Met een "Reizigers kunnen voortaan binnen een uur van Leeuwarden naar Ameland", legt een trotse Ger van Langen alvast een claim neer bij de nieuwe kleine passagiersboot. Dan is het aan Mevrouw ir. Joan Leemhuis-Stout om met ferme hand de champagnefles tot uiteenspatten tegen de boeg te gooien. Even hiervoor had commissaris van de Koning in Friesland Arno Brok al de naam van deze fraaie boot onthuld. Zij zal de Waddenzee overvaren als m.s. Fostaborg.

Na de plechtigheid lichtte directeur Ger van Langen toe hoe tot deze naam is gekomen. Vooral belangrijk is hier de relatie met het eiland Ameland. Fosta kan in vroeger tijden gezien worden als de beschermgodin en vruchtbaarheidssymbool van het eiland. Er was in de vroege middeleeuwen ook een zekere Fostacultus op Ameland. De toevoeging ‘Borg’ verwijst naar de veerbootonderneming Wagenborg.

Op 24 maart zal de m.s. Fostaborg te zien zijn op Ameland tussen 10:00 uur en 16:00 uur tijdens de Open Deurendag van de WPD. Zelfs de anders gesloten stuurhut en de machinekamer kunnen dan worden bekeken.

Vanaf 28 maart start de inzet samen met busonderneming Arriva in een "uurservice sneldienst van en naar Leeuwarden en Ameland". Deze dienstregeling omvat vooreerst twaalf afvaarten per dag.

De voorgenomen tewaterlating na de doop in Makkum moest vanwege de stevige ijslaag op het water grenzend aan de werf van de Gebroeders Enkhuizen worden afgeblazen.