Boek vertelt ‘echte’ geschiedenis Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG - Woensdag 28 februari kreeg burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog in de raadszaal van het gemeentehuis het eerste exemplaar van het boek ‘Historie van Schiermonnikoog, Feiten & Fictie’ overhandigd door de auteur Hendo Teensma, van Stichting Genealogie en Historie.

De belangstelling was zeer groot en de uitreiking werd voorafgegaan door een levendige presentatie aan de hand van diapresentatie. Zo konden de geïnteresseerden alvast proeven aan de inhoud van het boek, dat uit twee delen is opgebouwd. Er moest, zo legde Teensma uit, nogal wat worden weerlegd om de juiste historie van het eiland boven tafel te krijgen. Dit vormde dan ook de aanleiding voor het schrijven van deze uitgave, want zo kwam al eerder naar voren dat kaarten, die zich in het rijksarchief van Leeuwarden (Tresoar) bevinden, na uitgebreid onderzoek falsificaties bleken te zijn. Bijvoorbeeld een kaart uit 1769, ondertekend met C:L:S:, maar niet oorspronkelijk kan zijn, getuige de bewijsvoering in het boek. Een andere kaart, bekend als ‘de Kaperskaart’ blijkt geen originele kaart van Donama te zijn, zoals vermeld op de website van het Fries Kaarten Kabinet. De auteur wil graag dat nu de echte geschiedenis van dit mooie eiland kenbaar gemaakt wordt en heeft zijn onderzoek gestaafd op bronnen als het archief van ‘de Heren van Schiermonnikoog’ en andere archieven in Tresoar, Groninger Archieven en heeft zelfs een bezoek aan het Nationaal Archief te Den Haag gebracht.

Een ander voorbeeld is het boek over Hotel van der Werff, dat blijkt niet in 1726 gebouwd te zijn, zoals in het boekje erover vermeld staat, maar pas om en nabij 1756 en is dan nog alleen als rechthuis in gebruik. Zo zijn er meer publicaties en talloze datums gevonden die niet in overeenstemming zijn met archiefgegevens, zodat deze als fictie beschouwd moeten worden. Alleen door de feitelijke bronnen na te gaan, kon bijvoorbeeld in beeld gebracht worden waar de huizen van het voormalige buurtschap Hoogdorp gelegen hebben en hoe zandverstuivingen Oosterburen deed ‘wandelen’ van west naar oost. In een uurtje beleefden de aanwezigen een stukje geschiedenis van het eiland en konden opgewarmd de kou weer tegemoet.