Marrum wil bushalte in in het dorp behouden

MARRUM - Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk is tegen het ‘strekken’ van buslijn 54. Het strekken houdt in dat de bushaltes uit de dorpen worden verplaatst naar de provinciale weg. De provincie stelt dat het grootste deel van de reizigers op de lijn een snellere reis krijgt, maar doarpsbelang betwijfelt dat.

„Voor de reizigers gaat het natuurlijk niet om de tijd dat men in de bus zit, maar om de totale reistijd. Weliswaar wordt de busreistijd korter, maar om bij de bus te komen gaat veel mensen meer tijd kosten. Als daarvan per dorp een inschatting wordt gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de afstanden van de woningen naar de bushaltes aan de provinciale weg schatten wij dat voor reizigers op het traject waar de verandering gepland is 2/3 van de instappers een langere reistijd krijgen en slechts 1/3 een kortere reistijd.” Volgens doarpsbelang moet om die reden het te verwachten aantal extra reizigers naar beneden worden bijgesteld. Voor de jeugd zal de wandeling naar de provinciale weg niet het grootste struikelblok zijn, maar voor de inwoners op leeftijd wel. „Krimp valt in ons dorp mee, maar vergrijzing is er wel. Voorzieningen zijn in de toekomst mogelijk verder weg, wat we al zien met het verhuizen van onze huisartsenpraktijk naar Ferwert. Juist dan is het voor de leefbaarheid van groot belang dat het openbaar vervoer dichtbij is.” Volgens de provincie wil de reiziger een comfortabele snelle verbinding, een directe route over asfalt zonder verkeersdrempels. „Welkom in Marrum dan: de busroute door het dorp gaat louter over asfalt en kent geen verkeersdrempels!”, pareert doarpsbelang. „Het ‘comfort’ van de reis wordt voor de meeste mensen juist minder als men door weer en wind naar en van een bushalte buiten het dorp moet gaan. Voor velen (jongeren) niet heel bezwaarlijk maar ons dorp kent een behoorlijk aantal inwoners voor wie dit wel heel lastig is. Als het experiment doorgaat zal waarschijnlijk een aantal mensen WMO-vervoer gaan aanvragen met extra kosten voor de gemeente tot gevolg. Maar WMO-vervoer is alleen voor mensen die geen beroep op familie of vrienden kunnen doen. Dus wordt er weer meer gevraagd van al zwaar belaste mantelzorgers?” Als een manier om dienstregelingsuren uit te sparen stelt doarpsbelang voor dat lijn 54 richting Holwerd in de ochtendspits niet twee maar één keer per uur door het dorp gaat en één keer over de provinciale weg (als lijn 154), en in de avondspits in de richting van Leeuwarden idem. Dit omdat deze bussen vaak bijna leeg zijn, omdat men ’s ochtends vooral in de richting van Leeuwarden reist met lijn 54 en ’s middags vooral richting noorden. Ook vraagt doarpsbelang zich af of het nodig is dat alle vijf buslijnen door Stiens blijven gaan of dat er bijvoorbeeld één gestrekt kan worden. Doarpsbelang ziet weinig heil in een zogenaamde 'opstapper' tussen Ferwert en Marrum om Foswert bereikbaar te houden. Dit busje rijdt alleen als het gereserveerd wordt. De kosten liggen hoger dan van de bus. In de praktijk zal amper van zo'n opstapper gebruik worden gemaakt.