Afscheid van twee Dokkumer huisartsen

Dokkum - Per 1 maart stoppen de huisartsen Theo Franck en Gerrit Corporaal van Huisartsencentrum Dokkum met hun werkzaamheden. Corporaal stopt na 34 jaar, Franck na 20 jaar. Precies, want beide huisartsen begonnen met hun werk op 1 maart. Patiënten en andere belangstellenden kunnen op 9 maart tussen 15.30 en 17.30 uur afscheid nemen in restaurant: “De Zuster van Haagens” bij Sionsberg.

“Toen wij begonnen als huisarts, spoten we nog zelf oren uit. Ook bloeddrukmetingen en uitstrijkjes behoorden tot ons werk. Simpele handelingen, die ook prima door een assistent uitgevoerd kunnen worden. Daarom doen veel huisartsen dat inmiddels niet meer zelf”, vertellen Corporaal en Franck. Twintig jaar geleden hadden zij niet kunnen vermoeden in het laatst van hun carrière nog bezig te zullen zijn met gezondheidsapps en andere vormen van E-health. “Daar zijn we in de praktijk al een tijdje mee bezig. Wij verwachten ook dat dat nog veel groter gaat worden. Zo zouden dementerenden bijvoorbeeld bandjes kunnen gaan dragen met een alarmeringssysteem." Als huisarts zullen Franck en Corporaal dat niet meer meemaken, maar de ontwikkelingen omtrent E-health vinden ze zeker interessant. Al helemaal wanneer het gaat om het helpen van kwetsbare groepen. “Kwetsbare mensen zijn ons altijd aan het hart gegaan. Mensen zonder sociaal vangnet, die niet of niet meer voor zichzelf op kunnen komen. Wie praat er voor hen?” De huisartsen hebben zich altijd ingezet voor optimale zorg voor kwetsbare mensen. Bijvoorbeeld voor mensen met psychische problemen. Samen met psychiater, psychologenpraktijk en praktijkondersteuners GGZ is een zorgprogramma ontwikkeld waarin een vorm van ketenzorg ontstond waarbij een goede, op de patiënt afgestemde behandeling in onderlinge samenwerking, snel kan worden gestart. Deze samenwerking tussen verschillende partijen werpt daarin zijn vruchten af. “We hebben laten onderzoeken hoe ons programma het doet. Met ons programma worden er 26% minder kosten gemaakt. Maar belangrijker is dat het programma werkt. Patiënten worden snel geholpen door de juiste zorgverlener, meestal dicht bij huis”, aldus Corporaal. De huisartsen kijken terug op een bijzondere periode waarin zij, samen met collega’s, veel aan het pionieren zijn geweest om de gezondheidszorg in Dokkum en omgeving te verbeteren. “In Dokkum waren we met veel dingen de eerste. Zo was de start van de Dokterswacht in Dokkum de eerste van Friesland. Er was in die tijd veel weerstand tegen, zowel vanuit de inwoners van deze regio als de huisartsen zelf, maar dat is snel veranderd. Dat huisartsen niet meer zo vaak ’s nachts en in het weekend van huis hoeven heeft ervoor gezorgd dat veel huisartsen hun werk langer hebben kunnen uitoefenen. Het gaf huisartsen bovendien de ruimte om nieuwe dingen te doen”, vertelt Franck. Ook het gecombineerde loket in samenwerking met De Sionsberg en Dokterswacht Friesland was uniek. “Dit liep goed, tot het faillissement van het ziekenhuis”, aldus Corporaal. “Gelukkig is na het faillissement een groot aantal voorzieningen weer op peil en wordt er door alle partijen weer geïnvesteerd in samenwerking en afstemming van zorg.” Een topmoment in de geschiedenis van de huisartsen was de verhuizing naar de huidige locatie tegen De Sionsberg in 2008. “Die verhuizing is de opmaat geweest van allerlei veranderingen en verbeteringen. Het is de kwaliteit van de zorg enorm ten goede gekomen." Een laatste mijlpaal die de huisartsen meemaakten was de mogelijkheid om patiënten voor een maximum van vier uur op te kunnen nemen op een observatiebed in het Huisartsencentrum. Het is nu mogelijk om in die tijd nader onderzoek te doen en een specialist te consulteren . Vervolgens wordt bekeken waar de patiënt het beste behandeld kan worden: thuis, op een huisartsenbed in het verpleeghuis of toch in een ziekenhuis. “Een ziekenhuisopname doet soms meer slecht dan goed. De kans op een delier is veel groter wanneer je in het ziekenhuis opgenomen wordt. Door kort opgenomen te worden op een huisartsenbed in bijvoorbeeld De Waadwente verklein je die kans aanzienlijk. En als een ziekenhuisopname toch nodig is hebben we al een goed beeld van wat de patiënt mankeert en kunnen we de opname optimaal voorbereiden. We zien het observatiebed als een grote aanwinst voor de Dokkumer gezondheidszorg”, besluit Franck. Ondanks dat Corporaal en Franck nog iedere dag volop plezier hebben in hun werk en tot het laatste jaar aan het pionieren zijn geweest, hebben zij beide besloten een punt te zetten achter hun werkzame leven als huisarts. Corporaal staat op het punt te emigreren naar Zweden, en Franck stort zich na 1 maart op het achterstallig onderhoud van zijn huis. “Wij zijn beide gezond, en we willen nu genieten van wat het leven nog meer te bieden heeft”, vertelt Corporaal. De huisartsenpraktijk wordt met een gerust hart achtergelaten aan de zes overgebleven huisartsen en de veertig medewerkers die het Huisartsencentrum rijk is. Tekst en foto: Johanna Kommerie