Vissen op zeebaars mag niet meer

SCHIERMONNIKOOG - Afgelopen maandag vond er een evaluatie plaats met de eilander staandwantvissers. Er waren ongeveer vijftien mensen aanwezig.

Afgelopen jaar meldden zich 23 vissers bij de gemeente. Handhavers constateerden dat de netten zijn voorzien van een drijver met nummer en dat de netten in orde zijn. Vissers leven de regels dus goed na. Wel roept het college de vissers op om beide palen van het net te voorzien van goed zichtbare boeien/drijvers. Dit voor de veiligheid van andere zeegebruikers zoals zwemmers en kiters.

Vangstmaatregelen zeebaars

Voor 2018 gelden opnieuw beperkende maatregelen met betrekking tot zeebaars voor alle recreatieve visserij. Het gehele jaar mogen recreatieve vissers geen zeebaars meenemen. Zeebaars is een geliefde vangst en het college begrijpt dat deze maatregel vervelend is. Burgemeester en wethouders zijn echter blij dat het ministerie het vissen met een recreatief staandwantnet niet volledig heeft verboden.

Melden

Vissers moeten zich jaarlijks melden bij de gemeente om te mogen vissen met een staandwantnet. Dit kan via de website van de gemeente of bij de balie in het gemeentehuis.