Vincent Waterval benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ternaard - 'Zijne Majesteit de Koning heeft het behaagd u voor uw grote maatschappelijke inzet te benoemen tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau'. Deze woorden sprak burgemeester Marga Waanders zaterdagavond in de brandweerkazerne van Ternaard tot Vincent Waterval, en spelde vervolgens de versierselen op en overhandigde de bijbehorende oorkonde. Dit gebeurde tijdens de korpsavond van Brandweer Ternaard.

Met groot vertoon

Zaterdagmiddag ging de brandweer van Ternaard met gillende sirenes door het dorp, niet om naar een brand te gaan maar om collega Vincent Waterval op te halen voor de korpsavond. Vincent Waterval werd opgehaald met een Amerikaanse ladderwagen. Deze reed als volledige verrassing rond 16.00 uur de straat in om de familie op te halen. Vincent Waterval is een echt ‘voertuigmens’ binnen de brandweer en in zijn werk naast de brandweer. Dat was ook de reden om hen op te halen met de  Amerikaanse ladderwagen. En dat werd door Vincent op prijs gesteld met ‘Machtig man’ en een dikke duim omhoog. De reden van de toeters en bellen waren de afscheidsreceptie voor Vincent Waterval, hij houdt na 21 jaren op als brandweerman.

Manusje van alles

Vincent is sinds 1 september 1996 lid van de vrijwillige brandweer Dongeradeel, post Ternaard geweest. Hij is in 1996 gestart met de opleiding brandwacht en heeft vervolgens de opleidingen brandwacht eerste klas, hoofdbrandwacht, chauffeur/pompbediender, onderbrandmeester en instructeur gevolgd. Vincent Waterval vervulde gedurende 15 jaar de functie van bevelvoerder en 10 jaar was hij ploegleider. In verband met zijn werk bij Gemeentewurk in Damwâld was Vincent Waterval overdag ook inzetbaar bij het brandweerkorps van Damwâld.

Contact met brandweer

Vincent is in zijn dagelijks leven werkzaam als monteur bij Gemeentewurk, hij zal dan ook niet geheel afscheid nemen van de brandweer. Een deel van het voertuigonderhoud van brandweer Fryslân cluster Noordoost is namelijk belegd bij Gemeentewurk, zo zal de heer Waterval nog regelmatig sleutelen aan de diverse voertuigen van Brandweer Fryslân.

Met een loopbaan van 21 jaren bij de brandweer, waarbij lief en leed dicht bij elkaar liggen, op elk moment klaar staan voor mens en dier in nood, zijn de redenen groot genoeg om Vincent Waterval te benoemen tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau'. Burgemeester Marga Waanders spelde Vincent Waterval de onderscheiding op en overhandigde de bijbehorende oorkonde. Bloemen waren er voor zijn vrouw Janke Waterval. ‘De vrouw als partner is ook een belangrijke schakel in het leven van een brandweerman en altijd klaar staan op de momenten als de man weg gaat voor een uitruk,’ aldus Marga Waanders. Namens brandweer Fryslân nam Clusterhoofd Jan Yde van der Kooi het woord, hij bedankte Vincent eveneens voor de bewezen diensten en overhandigde enkele cadeaus en de oorkonde voor 21 jaar brandweer dienst. Ploegleider Klaas Johan Hoekstra prees Vincent Waterval namens de ploeg voor het altijd aanwezig zijn tijdens de oefeningen, altijd klaar staan voor de nieuwe leden binnen het korps op cursusgebied. ‘Vincent is net als enkele Olympische Spelen-winnaars een man van goud’. Na deze woorden konden de aanwezigen Vincent en Janke feliciteren.

Tekst en foto's: Bote Sape Schoorstra