Volle zaal voor Kredyt in Niawier

Niawier - Dorpshuis Nij Sion was in drie weken uitverkocht voor het theaterspektakel van Ach,Mea Culpa, de voorstelling Kredyt. Tijdens de start van de kaartverkoop kon een ieder meedingen naar een gratis entree kaartje d.m.v een deel en like actie op Facebook. Hier werd dan ook enthousiast op gereageerd.

Bij binnenkomst in Nij Sion kreeg een ieder een gratis kopje koffie aangeboden met een plak cake, deze was beschikbaar gesteld door Nij Sion. Het initiatief van deze voorstelling ging uit van twee dorpsbewoners. Ook kon de nieuwe cd van zanger en schrijver van dit theaterstuk, Gerrit Breteler gekocht worden. Gerrit heeft namelijk het slotlied van de voorstelling, De Oasthoek, ook verzorgd, deze is dan ook terug te vinden op zijn nieuwste cd, ‘’Still’’.

Aan het begin van de avond werd er opnieuw een loting gedaan, één aanwezige zou de entree terug krijgen. Wie wilde kon bij binnenkomst op een stukje papier zijn of haar naam schrijven. Uit het publiek werd iemand aangewezen om een naam te trekken. 

Tijdens de voorstelling was er een op en top interactie met het publiek en dat maakt deze voorstelling tot een waar evenement. Bij velen rolden dan ook de tranen van het lachen over de wangen, zelfs bij één van de spelers leidde dit tot bijna tot uit de rol raken omdat de lach wel heel aanstekelijk was. Spelers Gerrit Haaksma en Anke Bijlsma hebben een ieder een pracht avond bezorgd. 

Na de voorstelling was er natuurlijk een bedankje met een bos tulpen met daarbij aangeplakt de welbekende droge worst van slagerij Weidenaar. Want, Niawier en Weidenaar, daar kun je niet om heen. De geschiedenis van de worstmakerij ligt namelijk in dit dorp. Ook werd er even stil gestaan bij het feit dat Ach,Mea Culpa onlangs is gestart met het werven van vrienden van Ach,Mea Culpa. Doordat de subsidies steeds minder worden wil de stichting op deze manier zorgen voor voldoende financiën om zo alles betaalbaar te houden. Meer informatie is te vinden op de site: www.achmeaculpa.nl.

Tot laat in de avond werd er nog gezellig na geborreld en lieten velen weten dat ze versteld hebben gestaan van wat deze twee mensen allemaal ten tonele weten te brengen.