Na zomer ook bovenbouw havo op OSG Piter Jelles Dokkum

Dokkum - Na de zomervakantie biedt Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles, naast de onderbouw havo ook de bovenbouw havo aan. Eerder werd al bekend dat leerlingen die vanuit het basisonderwijs instromen in klas 1 niet meer na de onderbouw hoeven over te stappen naar een andere school, maar de volledige havo-opleiding op Dalton Dokkum kunnen volgen en het diploma kunnen halen. Naast de instroom in klas 1, is nu ook instroom in hogere leerjaren en in de bovenbouw definitief mogelijk vanaf volgend schooljaar.

Sipke Saakstra, locatiedirecteur Dalton Dokkum, over de havo bovenbouw: “We vinden het mooi dat we niet alleen leerlingen die volgend schooljaar bij ons starten in klas 1 kunnen begeleiden bij het halen van een havo-diploma, maar dat we ook leerlingen die met een vmbo-t diploma op zak naar de havo willen of leerlingen die om een andere reden willen instromen in de bovenbouw een plek kunnen bieden.” De school wil alle bovenbouwprofielen voor de havo gaan aanbieden. Dalton Dokkum Dalton Dokkum is een officieel erkende Daltonschool voor leerlingen met een advies voor vmbo-kader+, vmbo-t of havo. Dalton Dokkum werkt volgens de KED-methode. Deze methode is afkomstig uit Zweden en gaat uit van de eigen unieke ambities en talenten van ieder kind. Leerlingen op Dalton Dokkum werken met behulp van een coach aan persoonlijke leerdoelen. Het uitgangspunt hierbij is dat zij het maximale uit zichzelf halen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld eerder examen doen in een vak. Er wordt gepland op basis van eigen sterke en zwakke punten. Met de coach bespreken leerlingen aan de hand van hun logboek hoe het gaat en maken ze afspraken over hun leerdoelen. Er worden geen cijfers meer gegeven. Door opdrachten en schriftelijke toetsen te maken en eindpresentaties te houden, moeten leerlingen laten zien dat ze de leerstof beheersen.