Geslaagde regiomorgen in De Waadwente

Dokkum - Op maandag 12 februari was er een goed bezochte regiomorgen in De Waadwente. Het onderwerp van de regiomorgen was: Zorgen doen we samen! Van verzorgingsstaat naar mantelzorg?

Harry van der Molen was een van de sprekers. Hij is lid van de Tweede Kamer. Hij begon bij de term participatiesamenleving. Die ruilt hij liever in voor het Friese woord ‘mienskip’. Daar zit alles in. De term participatiesamenleving is ingevoerd omdat er bezuinigingen moesten worden doorgevoerd. Dat is een verkeerde reden om over dat thema te beginnen. Samenwerking is wel een goede reden. Mantelzorg overkómt je: mensen uit je naaste kring worden hulpbehoevend, en met alle liefde en energie die je hebt geef je je voor hen. Mantelzorg is prachtig, maar het is erg belangrijk dat mantelzorgers er niet onderdoor gaan. De overheid zet in op meer aandacht voor de mantelzorgers. Als we niet in hen investeren dan zagen we aan de poten van de goede kant van samen zorgen. Wie zorg nodig heeft, heeft eerst een zogenaamd keukentafelgesprek met de gemeente. Daar mogen mantelzorgers nu nog niet bij aanwezig zijn. Terwijl juist de mantelzorger bij dat gesprek nodig is. Die ruimte moet er komen.

Geestelijk verzorger Francien de Haan vertelde over de verbouw van De Waadwente. Twee weken geleden is met de verbouw begonnen om de Waadwente geschikt te maken voor een verpleeghuis nieuwe stijl. Vroeger was een verpleeghuis vaak een laatste woonplek, tegenwoordig is het veel meer voor tijdelijke opvang. Bijvoorbeeld om te kijken hoe mensen wél verder thuis kunnen wonen. De Waadwente heeft tegenwoordig een veel breder palet aan zorg. Met al die veranderingen wijzigt ook de zorg: mensen zijn vaak veel ouder als zij naar De Waadwente komen en de zorg is complexer geworden. In de dagelijkse zorg is meer aandacht gekomen voor zingeving, voor mentaal welbevinden. De geestelijk verzorger heeft daarbij een ondersteunende en begeleidende rol, een belangrijke taak ligt in begeleiding bij levensvragen. De geestelijk verzorger is beschikbaar voor alle bewoners.

In de bespreking springt in elk geval één ding er uit: goede vrijwilligers zijn goud waard. Die zijn er veel. Ook vanuit de Bijbelse opdracht om God lief te hebben en je naaste als jezelf. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, kunnen de kerken ook met meer en andere levensvragen te maken krijgen. Veel kerken kampen wel met een tekort aan vrijwilligers, maar hulp hoeft niet alleen te gaan over meer vrijwilligers vanuit de kerken. De kerken kunnen ook meer faciliterend optreden en samenwerking zoeken met andere organisaties of zorginstellingen. En laat ook kerken investeren in de mantelzorgers in hun midden. In de bespreking wordt ook de maatschappelijke stage genoemd. Veel jongeren zijn door die stage op een positieve manier in aanraking gekomen met hulp en zorg aan bijvoorbeeld ouderen. De regering wil weer een vorm van maatschappelijk stage terug, maar dan breder, in de vorm van een maatschappelijke diensttijd. Ook hier kunnen kerken het voortouw nemen.