De Waadwente nieuwe stijl meer gericht op thuisblijvers

Dokkum - DOKKUM  - Na een lange periode van plannen maken, tekeningen bestuderen en voorbereidingen treffen is de grootschalige interne verbouwing van verpleeghuis De Waadwente, onderdeel van ZuidOostZorg, een feit. Maandag is de verbouwing, die in fases zal plaatsvinden, gestart. Over een jaar staat er een zorgcentrum dat klaar is voor de toekomst.

DOKKUM  - Na een lange periode van plannen maken, tekeningen bestuderen en voorbereidingen treffen is de grootschalige interne verbouwing van verpleeghuis De Waadwente, onderdeel van ZuidOostZorg, een feit. Maandag is de verbouwing, die in fases zal plaatsvinden, gestart. Over een jaar staat er een zorgcentrum dat klaar is voor de toekomst.

Voor het oog zal de grootste verandering bij het ingrijpende renovatieproject de entreepartij zijn. Bezoekers melden zich nu nog bij de balie aan de kant van de Birdaarderstraatweg, maar binnen een jaar bij een infobalie aan de huidige achterzijde bij het parkeerterrein. “Ontmoeten is daarbij wel het kernwoord”, zo vertelt locatiemanager Silvia Boonstra. Ze wijst op de mogelijkheid binnen het nieuwe restaurant achterin voor cliënten, bezoekers of bewoners van de wijk, de stad of de streek een kopje koffie te kunnen drinken. “De mensen die bij ons verblijven, kunnen op deze manier hun sociale netwerken in stand houden. Bij ontmoetingen mag je uitgaan van ruimtes die uitnodigend zijn”. Voor het inrichten van de nieuwe entreepartij en het restaurant dient de kerkzaal It Waad te worden verplaatst. Binnen een jaar worden de renovatieplannen in fases uitgevoerd, zodat cliënten, bezoekers en medewerkers zo weinig mogelijk overlast zullen ondervinden van deze grootschalige verbouwing.

Veranderend zorglandschap De huidige tendens is dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Voor De Waadwente betekent dit dat het aanbod van zorg en behandeling een tijdelijk karakter heeft. “We richten ons meer op kortdurende zorg, op een meer dienstondersteunende aanpak en op preventie. De inzet van de zorg en behandeling is zo georganiseerd dat ouderen zo snel mogelijk naar de thuissituatie terug keren, tenzij dat niet mogelijk blijkt.” Silvia Boonstra legt uit hoe De Waadwente inspeelt op het veranderende zorglandschap.

Huisartsenbedden Een van de onderdelen van De Waadwente is het HuisartsenHospitaal. Huisartsen kunnen hun eigen patiënten kortdurend laten opnemen in De Waadwente voor observatie, zorg of ter ontlasting voor de thuissituatie. In het inpandige HuisartsenHospitaal behoudt de huisarts de regie. Daarnaast kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen op al aanwezige verpleegkundigen en deskundigen.

Interne verbouwing Alle diensten zoals fysiotherapie/revalidatie blijven op de begane grond. “De reuring zal in de nabije toekomst meer in het entreegedeelte plaatsvinden, terwijl aan de voorzijde rust zal heersen”. Silvia Boonstra duidt hiermee op de afdelingen voorin waar blijvend hoogcomplexe zorg zal worden geboden.

Om tegemoet te komen aan velerlei wensen zullen de huidige huiskamers worden vergroot. De aparte ruimtes voor de zusterposten verdwijnen. “De zorgmedewerkers zullen meer in de huiskamer verblijven. Ze hoeven niet meer even om een hoekje te kijken, maar zijn aanwezig op die plekken waar je ze mag verwachten: tussen en bij de cliënten”. Zijdelings geeft de locatiemanager aan dat de vloeren, sanitaire voorzieningen en de keukens van de huiskamers binnen het eenjarige renovatieplan ook worden vernieuwd.

Alle kantoorruimtes zijn bij de planvoorbereiding onder de loep genomen. Door nu uit te gaan van flexibele werkplekken is er ruimte gevonden voor het gezamenlijk volgen van lessen. In de lesruimtes kunnen de studenten van Friesland College en Friese Poort en vaste medewerkers workshops of colleges van deskundigen volgen.

Het aanbod op ook het terrein van preventie zal groter worden met daarbij gerichte aandacht voor eHealth, domotica oftewel moderne technologie. “De insteek is erop gericht dat 80% van de mensen die hier komt weer naar huis gaat en eventueel met de juiste ondersteuning zelfstandig kan blijven wonen”, aldus Boonstra over de hoofdlijn in de benadering van het nieuwste verbouwproject.

Geschenk De Cliëntenraad van De Waadwente is nauw betrokken geweest bij het renovatieproject. “Contacten in het centrum moeten maximaal zijn, want aandacht is een geschenk”. Het cadeaupapier kan al terzijde worden gelegd bij Dirk de Jong, lid van deze raad, want hij kent nu al de resultaten van de renovatie. “Het intermenselijke komt meer centraal te staan: in het restaurant, in de zorg en in de betekenis voor de regio. Meer mensen zullen straks de stap nemen van buiten naar binnen om hier even een bakje koffie te drinken, informatie te verzamelen of een diagnose te laten stellen.  Ook de stap van binnen naar buiten zal makkelijker worden genomen”.

Tekst en foto: Jelle Raap