Schiermonnikoog boos over gasboring

SCHIERMONNIKOOG - Het College van B&W Schiermonnikoog werd vrijdag 9 februari eind van de middag gebeld door Hansa met de mededeling dat het bedrijf ten Noordoosten (locatie N7) van Schiermonnikoog een proefboring gaat doen ter vaststelling van de hoeveelheid winbaar gas die zich bevindt in vorig najaar gevonden gasveld. Met toestemming van EZK die hiervoor de vergunning heeft afgegeven.

Overmorgen al zal de boortoren vanuit IJmuiden naar de locatie worden gesleept en op 16 februari zal de proefboring starten.

Het college is zeer ontstemd over de gang van zaken, zoals verwoord in het persbericht: „Wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste. Wederom wordt Schiermonnikoog voor een voldongen feit gesteld zonder vooroverleg. Het College blijft de mening toegedaan dat het winnen van gas niet meer van deze tijd is en dat het de energietransitie frustreert en vertraagt. Wij hopen dat uit de proefboring zal blijken dat er geen winbare hoeveelheid gas aanwezig is. Mocht dat wel het geval zijn dan zal het College bij het Ministerie van EZK en de Tweede Kamer er voor pleiten om geen concessie af te geven voor de exploitatie van het gasveld N7. Nog beter lijkt het ons wanneer Hansa afziet van de proefboring en zich, net als de gemeente Schiermonnikoog, gaat richten op een duurzame toekomst.