Kwaliteit steenlaag Waddenzeedijk bij Wierum onder de loep

Wierum - Wetterskip Fryslân, bouwbedrijf Heijmans en het Rijk starten binnenkort samen een vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de innovatieve steenlaag (Elastocoast) op de Waddenzeedijk bij Wierum.

De steentjes, die met een soort superlijm op de dijk zijn bevestigd bij Zwarte Haan, Holwerd en Wierum, lieten vorig jaar deels los. Uit onderzoek blijkt dat het materiaal met zorg is aangebracht en voldoet aan de veiligheidseisen. Bij Wierum is een vervolgonderzoek nodig. Daar slijt de steenlaag door erosie. De erosie bij Wierum wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de grote hoeveelheid losse stenen die hier voor de kust liggen. Door het getij en de golven worden deze stenen meegenomen en ‘schuren’ ze langs de dijk. Daardoor ontstaat er versneld slijtage aan de nieuw aangebrachte verlijmde steenlaag. Hierdoor laat deze bekleding deels los. Bij de andere dijkvakken waar Elastocoast is toegepast treedt dit effect niet op, omdat de omstandigheden daar anders zijn. Het waterschap, het bouwbedrijf en het Rijk willen onderzoeken of de innovatieve steenlaag op de dijk bij Wierum kan worden versterkt om verdere erosie te voorkomen. Monitoring Parallel aan het vervolgonderzoek bij Wierum meet een onafhankelijke organisatie in ieder geval tot 2021 de werking van het innovatieve product Elastocoast op het hele traject van de Waddenzeedijk. Dit onderzoek moet uitwijzen of er verbeteringen aan het product voor dit project én voor toekomstige dijkverbeteringen in Nederland nodig zijn. Nieuwe kijk op de dijk Om dijkverbeteringen ook in de toekomst betaalbaar te houden zoekt het Rijk samen met waterschappen en de markt naar innovatieve oplossingen. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk. Het moet sneller, slimmer en efficiënter. In 2016 heeft het waterschap in overleg met het Hoogwaterbeschermingsprogramma besloten om Elastocoast voor het eerst op grote schaal toe te passen. De dijkverbetering ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum kon hierdoor in een kortere tijd, tegen lagere kosten en met weinig overlast voor omgeving en natuur worden uitgevoerd.