Evaluatie staandwantvissen

SCHIERMONNIKOOG - Op maandagavond 19 februari om 20.00 uur wordt in het gemeentehuis van Schiermonnikoog het afgelopen visjaar geëvalueerd. Iedereen die wel eens met een recreatief staandwantnet op Schiermonnikoog vist wordt voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Op deze jaarlijkse evaluatie worden eventuele wijzigingen in regelgeving toegelicht of problemen met andere strandgebruikers besproken. Voor de evaluatie worden ook handhavers, terreinbeheerder en onderzoekers uitgenodigd.

Via de website van de gemeente kunt u zich weer melden als u in 2018 met een recreatief staandwantnet wilt gaan vissen. Een jaarlijkse melding bij de gemeente is sinds een aantal jaar verplicht.