Van verzorgingsstaat naar mantelzorg?

DOKKUM - Op maandag 12 februari is er een regiomorgen in De Waadwente. De Kommissie Geestelijke Verzorging van de Sionsberg en De Waadwente verzorgde jarenlang regiomorgens. Tegenwoordig heet deze commissie: Commissie Kerk en Waadwente.

Het thema van de regiomorgen is: ‘Zorgen doen we samen!’ Van verzorgingsstaat naar mantelzorg?

Gastspreker is Harry van der Molen, lid van de Tweede Kamer. Hij gaat in op het thema van de participatiesamenleving. Iets waar we vandaag de dag allemaal mee te maken krijgen. Francien de Haan is geestelijk verzorger van De Waadwente. Zij schetst de invloed van de veranderingen in de samenleving op de geestelijke verzorging in het verpleeghuis. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de pastorale zorg van kerken en geloofsgemeenschappen!

De regiomorgen duurt van 9.30 – 12.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Grote Zaal It Waad, in verpleeghuis De Waadwente, Birdaarderstraatweg 68 in Dokkum.