Hamme Hos op zoek naar muzikanten

Dokkum - Het seniorenorkest Hamme Hos, dat al jarenlang opereert onder de vlag van muziekschool Opus 3, wil graag een toekomst en dat betekent, dat enige nieuwe aanwas wenselijk is.

Het orkest, bestaande uit zeventien leden van vijfenvijftig jaar en ouder, raakt door ziekte of ouderdom soms muzikanten kwijt op belangrijke posten, hetgeen het musiceren niet ten goede komt.

Gelukkig is dirigente Zwaanette Dijkstra in staat om op praktisch elk ledenbestand - het betreft een uiterst bont geheel - een passend arrangement te maken, maar er zijn grenzen.

Vandaar nu de oproep: wie wil de gelederen versterken?

Het orkest heeft behoefte aan een accordeonist, een tubaïst, een (alt)saxofonist en bespelers van een es- of besbas.

Wie belangstelling heeft, is van harte welkom bij een repetitie op donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur in de Vijverzaal van muziekschool Opus 3 in Dokkum.

Er wordt door het orkest wekelijks op die locatie geoefend, van september tot en met april.

Het repertoire bestaat uit goed in het gehoor liggende nummers van vroeger en nu, die gemiddeld eens per maand tijdens een optreden of concert ten gehore worden gebracht.