Frisian Angus uit Anjum nu 'Frysk Erkend Streekproduct'

Anjum - Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het dorpshuis van Raerd zijn op dinsdagavond 30 januari de eerste zeven Friese bedrijven gecertificeerd met het keurmerk Frysk Erkend Streekprodukt. Onder hen was het bedrijf Frisian Angus uit Anjum. De overige bedrijven zijn Greydanus Earlik Ite in Heerenveen, Dykstra State in Menaam, Puur Fruit uit de Boomgaard in Jirnsum, De Gouden Boaiem in Smallebrugge, Permacultuurtuinderij Ús Hôf in Sibrandabuorren en Wymbrits IJsmakers in Heeg . Allen betrekken de grondstoffen uit de regio en gaan zorgvuldig om met natuur en landschap. Stichting Streekeigen Producten Nederland verleent de landelijke erkenning als echt en eerlijk streekproduct.

De certificaten werden door Gedeputeerde Johannes Kramer uitgereikt aan een aantal bijzondere ondernemers. Frisian Angus in Anjum laat zijn Frisian Angus runderen een groot deel van het jaar vertoeven in de Bantpolder in het Nationaal Park Lauwersmeer. Kalfjes zogen bij de moeder en groeien op in de kudde. Dagvoorzitter Pieter van der Werff van het Nordwin College liet alle ondernemers vertellen over hun bedrijf en hun passie voor het produceren van eerlijk voedsel. Ook lieten zij proeven van hun producten. Zo kwam er een heerlijke rookworst voorbij van Gouden Boaiem, werden er bitterballen en bapao’s van Frisian Angus Beef voorgeschoteld en kon men de jams en sapjes van Puur Fruit proeven. Greydanus kwam met een minigerechtje ‘Sipelpomp’ en Dykstra State met een smakelijk stoofpotje. Waarom Frysk Erkend Streekprodukt? Het Frysk Erkend Streekprodukt is voortgekomen uit het project ‘Fryslân giet foar echt’, dat de Friese streekproducten op een hoger plan moet tillen. Het Nordwin College en streekkeurmerken De Marren, Wâldpyk en Waddengoud zijn hierbij betrokken. Deze drie streekmerken vertegenwoordigen drie duidelijke afgebakende streken in Friesland met elk een geheel eigen karakter: De Fryske Marren, het Waddengebied en De Friese Wouden. Maar een aantal producenten identificeren zich meer met Fryslân als geheel, omdat ingrediënten uit de verschillende Friese streken komen of omdat de Friese identiteit sterk geworteld zit bij een aantal bedrijven. Door de betrokken organisaties van het project is daarom twee jaar geleden besloten het Friese keurmerk te ontwikkelen. Provincie Fryslân steunt dit nieuwe streekkeurmerk voor de gehele provincie. Gedeputeerde Johannes Kramer was daarom aanwezig om de certificaten uit te reiken. Hij onderstreepte het belang van lokale voedselproductie en -consumptie en gaf aan dat mensen steeds meer behoefte hebben aan gezond en eerlijk eten. Certificering Bedrijven die ook geïnteresseerd zijn in het Frysk Erkend Streekprodukt kunnen aankloppen bij Stichting de Marren, Stichting Waddengroep of Stichting Wrâldfrucht. Producten moeten voldoen aan de voorwaardes die gesteld zijn vanuit het landelijke keurmerk Erkend Streekproduct. Hierbij hoort ook een duurzame bedrijfsvoering. Jan de Boer van Stichting Wrâldfrucht vertelde over dit proces van certificering en welke eisen er worden gesteld vanuit het landelijke keurmerk Streekproduct Nederland (SPN). Afgevaardigde René de Bruin van SPN vertelde over de landelijke dekking van de organisaties die streekboeren en -bedrijven certificeren.