Volièrevereniging zang en kleur Dokkum zet jubilarissen in het zonnetje

Dokkum - Vrijdag was de feestavond van Volierevereniging Zang en Kleur uit Dokkum, tijdens deze avond werd er door voorzitter Albert Boonstra stil gestaan bij de jaarlijkse tentoonstelling gehouden in dorpshuis Tunawerth in Ternaard en daarnaast kwamen de jubilarissen ook aan bod.

Jubilarissen

Dit jaar waren er maar liefst negen jubilarissen bij de vereniging. Speldjes voor 25 jaar lidmaatschap gingen naar L. Veldema uit Metslawier, hij schreef altijd stukjes in het clubblad, en is vaste deelnemer aan de onderlinge tentoonstelling. S. de Graaf uit Ternaard, kweker van Gould Amadines en vaste inschrijver van de onderlinge tentoonstelling, P. Feddema uit Dokkum, J. Kalma uit Hiaure, oud bestuurslid, vrijwilliger en materiaalman voor de vereniging, zijn vrouw verzorgd tevens altijd het clubblad. P. Prins uit Ternaard, vaste deelnemer aan de tentoonstelling en kweker van Agaponiden in alle kleuren. H. van der Bij uit Engwierum, bezorgt altijd het clubblad in Engwierum en omstreken, en altijd vaste vrijwilliger van de vereniging en W. Broekema uit Dokkum, ook 25 jaar lid en vaste sponsor van de vereniging.

Daarnaast waren er twee leden veertig jaar lid van de vereniging. Zij kregen eveneens uit handen van districtsvoorzitter Fryslân Sicco Veenstra een speldje uitgereikt. P. Pranger uit Dokkum is vaste inzender en trouwe sponsor, L. T. van der Wagen uit Dokkum, hij is oud-bestuurslid en meer dan veertig jaar actief en trouwe vrijwilliger voor de vereniging, hij is kweker van Amerikaanse  Sijzen, nog steeds trouwe vrijwilliger van de club en klusjesman. Van oudsher boegbeeld van de club, er kan altijd om advies worden gevraagd.

Tentoonstelling Ternaard

Op deze avond werden ook de prijswinnaars van de afgelopen onderlinge tentoonstelling in Ternaard in het zonnetje gezet door voorzitter Boonstra. Daarnaast waren er zeven leden van Zang en Kleur Dokkum e.o. die mee hebben gedaan aan het Fries kampioenschap in Balk, hier werden afgelopen december de kampioenschappen voor kooi en volièrevogels gehouden. Met voor de club uit Dokkum als resultaat 10x goud 4x zilver 2x brons. Een fantastisch resultaat, hiermee behoort Zang en Kleur tot de beste verenigingen van Friesland,  en daar waren zij tijdens de feestavond nog trots op. Na het officiële gedeelte werd er nog lang nagepraat.

Tekst en foto's: Bote Sape Schoorstra