Nieuwe bestuursleden Yn de Mande

SCHIERMONNIKOOG - Door het ontstaan van vacatures in het bestuur van de basisschool Yn de Mande heeft de gemeenteraad als vertegenwoordigers van het openbaar onderwijs twee nieuwe bestuursleden benoemd: De heer C.A.F. van der Kolk en mevrouw A.C. Schellekens.

De heer Van der Kolk, oud raadslid, was rector van een brede scholengemeenschap en algemeen directeur van het openbaar onderwijs in Zaanstad.

Mevrouw Schellekens heeft een onderwijskundige achtergrond. Ze is werkzaam in Groningen als adviseur in het onderwijs en werkte voorheen in het bedrijfsleven. Ze verblijft op zeer regelmatige basis op Schiermonnikoog.