Bewoners Schiermonnikoog praten mee over bestemmingsplan

SCHIERMONNIKOOG - De gemeente Schiermonnikoog werkt aan de herziening van het bestemmingsplan voor het dorp Schiermonnikoog. In een bestemmingsplan regelt de gemeente op welke manier je gebouwen en woonhuizen mag gebruiken. Ook staan de regels voor bouwen en verbouwen erin.

Op donderdag 8 februari worden in het Dorpshuis twee bijeenkomsten gehouden waar bewoners hun mening kunnen laten horen. De bijeenkomsten vinden plaats in de middag van 14.30 tot 17.30 uur en in de avond van 18.30 tot 21.30 uur. We nodigen u uit om bij één van deze twee bijeenkomsten aanwezig te zijn.

BügelHajema Adviseurs verzorgt de avond. Zij gaan ook het bestemmingsplan maken.

Er worden vier thema’s besproken:

Permanent wonen: op welke manier kan Schiermonnikoog voorzien in voldoende betaalbare en geschikte woningen voor haar inwoners

Permanent en recreatief wonen: over de invloed van de aanwezigheid van vaste of tijdelijke inwoners op de leefbaarheid

De groene karakteristiek: over de balans tussen groen en de ruimte voor ontwikkeling

De rode karakteristiek: over de balans tussen beschermd dorpsgezicht en de ruimte voor ontwikkeling

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot maandag 5 februari bij Anton Baarda van de gemeente Schiermonnikoog via e-mail a.baarda@schiermonnikoog.nl of telefonisch via (0519) 53 50 50.