In Dongeradeel worden 16 brievenbussen van PostNL verwijderd

Dokkum - PostNL past in februari in gemeente Dongeradeel het netwerk van brievenbussen aan. De reden voor de aanpassing is dat er in Nederland steeds minder post verstuurd wordt.Brievenbussen die weinig worden gebruikt, worden verwijderd of verplaatst naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk.

Voor iedereen bereikbaar

Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet  voorschrijft. Daarnaast hebben lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals ANBO, Unie KBO, PCOBm I(e)derin en LvKK de mogelijkheid gekregen om advies uit te brengen op de plannen in de gemeente. Gezamenlijk is gekeken of brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden dan ook staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Bij het bepalen van de locaties wordt rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de Postwet.

Veranderingen Vanaf 17 februari 2018 worden de eerste veranderingen doorgevoerd in het netwerk van brievenbussen in Friesland. In de gemeente Dongeradeel blijven 31 brievenbussen, verdwijnen 16 brievenbussen en komt er 1 nieuwe brievenbus bij. Op welke locaties brievenbussen blijven, staat in het overzicht hieronder. De aanpassingen zijn begin maart 2018 gerealiseerd.

Meer informatie

Als een brievenbus vervalt, wordt dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Bewoners ontvangen op het huisadres een brief met informatie over de veranderingen. Informatie is ook te vinden op postnl.nl/brievenbus. De locatiewijzer op deze pagina helpt bij het vinden van de dichtstbijzijnde brievenbus.

ANJUM Dongeradeel Ezumazijl 5 9133DL Blijft staan ANJUM Dongeradeel Oostmahorn 15 9133DS Blijft staan ANJUM Dongeradeel Buorfinne 1 9133NR Blijft staan BRANTGUM Dongeradeel Ids Wiersmastraat 1 9153BS Blijft staan DOKKUM Dongeradeel Hantumerweg 14 9101AB Blijft staan DOKKUM Dongeradeel Rondweg-West 92 9101BE Blijft staan DOKKUM Dongeradeel Birdaarderstraatweg 127 9101CZ Blijft staan DOKKUM Dongeradeel Birdaarderstraatweg 70 9101DC Blijft staan DOKKUM Dongeradeel Kleine Breedstraat 9 9101LB Blijft staan DOKKUM Dongeradeel Westerbolwerk 42 9101MG Blijft staan DOKKUM Dongeradeel Woudweg 49 9101VJ Blijft staan DOKKUM Dongeradeel Koophandel 7 9101WZ Blijft staan DOKKUM Dongeradeel Drs S van Tuinenleane 5 9103PJ Blijft staan DOKKUM Dongeradeel Parklaan 4 9103SP Blijft staan EE Dongeradeel Uniastrjitte 34 9131KH Blijft staan ENGWIERUM Dongeradeel It Roster 19 9132LR Blijft staan FOUDGUM Dongeradeel De Terp 2 9154BC Blijft staan HANTUM Dongeradeel Smidstrjitte 29 9147BJ Blijft staan HANTUMHUIZEN Dongeradeel Kamphuisstraat 6 9144CS Blijft staan HOLWERD Dongeradeel Fonteinstrjitte 5 9151JT Blijft staan LIOESSENS Dongeradeel Siniastrjitte 18 9134NZ Blijft staan METSLAWIER Dongeradeel Master Fan Loanstrjitte 23 9123JN Blijft staan MORRA Dongeradeel Tsjerkestrjitte 6 9135PK Blijft staan NES GEM DONGERADEEL Dongeradeel Voorstrjitte 14 9143WR Blijft staan NIAWIER Dongeradeel Bornensisstrjitte 4 9138TB Blijft staan OOSTERNIJKERK Dongeradeel De Lyts Ein 7 9137SG Blijft staan OOSTRUM FR Dongeradeel Heechswei 13 9125EG Blijft staan PAESENS Dongeradeel De Buorren 5 9136PT Blijft staan RAARD Dongeradeel De Buorren 19 9155AN Blijft staan TERNAARD Dongeradeel Oudbuurt 21 9145SE Blijft staan WIERUM Dongeradeel Ternaarderweg 1 9141TV Blijft staan DOKKUM Dongeradeel De Houtduif 1 9101GP Nieuw te plaatsen AALSUM Dongeradeel Mockamawei 17 9121CB Wordt verwijderd ANJUM Dongeradeel Oostmahorn 31 9133DT Wordt verwijderd ANJUM Dongeradeel Skanserwei 28 9133DV Wordt verwijderd BORNWIRD Dongeradeel Raarderweg 5 9156AC Wordt verwijderd DOKKUM Dongeradeel Hantumerweg 36 9101AB Wordt verwijderd DOKKUM Dongeradeel Reiddomp 6 9101HK Wordt verwijderd DOKKUM Dongeradeel Strobosserweg 3 9101VT Wordt verwijderd DOKKUM Dongeradeel Elzenlaan 89 9103RD Wordt verwijderd EE Dongeradeel Humaldawei 32 9131ER Wordt verwijderd ENGWIERUM Dongeradeel Sylsterwei 21 9132EL Wordt verwijderd HANTUMHUIZEN Dongeradeel Fennewei 2 9144CX Wordt verwijderd HIAURE Dongeradeel Hantumerweg 2 9148BE Wordt verwijderd MODDERGAT Dongeradeel De Oere 32 9142VL Wordt verwijderd OOSTERNIJKERK Dongeradeel Bollingwier 5 9137CE Wordt verwijderd WAAXENS GEM DONGERADEEL Dongeradeel Tjessensweg 6 9152BD Wordt verwijderd WETSENS Dongeradeel Jaerlawei 8 9122CT Wordt verwijderd