Veel belangstelling voor Alzheimer Café

Dokkum - Het Alzheimer café van afgelopen dinsdagavond in Dongeraheem te Dokkum mocht zich in een groot aantal belangstellenden verheugen. Zo’n 65 belangstellenden waren naar het café gekomen waar Marinus van den Berg een inleiding hield over ‘Het drama van de dementie’. 

Marinus van den Berg was tot 2016 pastor in een verpleeghuis te Rotterdam en schreef vele boeken en gedichten over verlies en rouwverwerking. Zijn bekendste boek ‘Als de ouderdom pijn doet’ over dementie en zijn ervaringen in het verpleeghuis betekende zo’n 30 jaar geleden een omwenteling in het denken van professionals over de bejegening van mensen met een dementieel syndroom en hun naasten.

Het werd een waardevolle avond met veel indrukwekkende verhalen over hetgeen dementie met de patiënt, maar ook zeker met zijn naaste doet. Marinus reikte handvatten aan, maar benadrukte vooral dat een liefdevolle nabijheid voor alle betrokkenen het allerbelangrijkste is.