Kranslegging bij Dokkumer monumenten

Dokkum - Vandaag is het 73 jaar geleden dat er twintig gevangenen uit Leeuwarden en Groningen door de Duitse bezetters werden gefusilleerd aan de Woudweg in Dokkum.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel heeft daarom vanmorgen samen met leerlingen van het Dockinga College kransen gelegd en de gevallenen herdacht.

Het programma begon met de ontvangst van het comité door het college van burgemeester en wethouders op het stadhuis in Dokkum. Van daaruit ging het gezelschap naar het monument Noorderdwinger waar een krans werd gelegd door wethouder Esther Hanemaaijer en raadslid E. Meinsma. Aansluitend werd het gezelschap ontvangen in de kantine van ’t Omnium waar dhr. Omlo, directeur Dockinga College de namen van de slachtoffers werden voorgelezen. Hierna vertrok het gezelschap samen met leerlingen naar het monument aan de Woudweg voor de kranslegging door burgemeester M.C.M. Waanders en J.J. Blom, comitélid en de kranslegging namens het Dockinga College door Esther Slager en Remco Knol. De Bond van Friese Wapenbroeders plaatste een bloemstuk bij het monument. Als afsluiting van de herdenking hield burgemester Waanders een korte toespraak in ’t Omnium met muzikale omlijsting van de leerlingen Sybrand Nutma en Anthe Holwerda.