Veel achtstegroepers bezoeken doemiddag Dockinga College

Dokkum -  Achtstegroepers uit de regio van Dokkum verzamelen zich dinsdag, al dan niet vergezeld van hun ouders, bij het Dockinga College afdeling havo/vwo aan de Woudweg.

Sommigen enthousiast en nieuwsgierig, anderen vinden het toch wel een beetje spannend. Bij de deur staan brugklassers met een herkenbaar T-shirt die vragen naar hun naam. De leerlingen horen met welke groep ze deze middag zullen meelopen. Bij de groepsindeling is rekening gehouden met de voorkeur die ze vooraf hebben aangegeven en de basisschool waar ze nu op zitten. Om half twee zitten alle leerlingen en hun ouders in de aula van de Finne. Iedereen wordt welkom geheten en de leerlingen verdelen zich over de verschillende groepen. Per groep zijn er twee brugklassers die als gids fungeren. Terwijl de leerlingen zo hun eerste lesje volgen blijven de ouders en begeleiders achter. Tijdens de eerste twee lesjes krijgen zij informatie over de school en een rondleiding. Om half drie hebben alle leerlingen twee lesjes gevolgd. Na de pauze is er een speciale les voor de leerlingen die naar het gymnasium willen, de rest gaat in het eigen groepje verder. Ieder krijgt zo een les met informatie over de school en twee vaklessen. Voor achtstegroepers houdt het Dockinga College op donderdag 1 februari vanaf half 7 een open avond. Op de woensdagmiddagen 7, 14 en 21 februari zijn er themalessen. Het programma wordt op de open avond bekend gemaakt en is dan ook op de website terug te vinden. Voor leerlingen die willen weten wat het gymnasium inhoudt is er op vrijdagmiddag 9 februari een gymnasiummiddag.