Bomen vellen voor meer variatie

NES (A) - (A) Net zoals de voorgaande jaren is Staatsbosbeheer Ameland het jaar begonnen met de boswerkzaamheden.

Met name de Oostenrijkse dennen (Pinus nigra) en draaidennen (Pinus Contorta) worden geveld om meer variatie te krijgen.

Dit jaar vinden de werkzaamheden plaats in het Kwekerijbos, Nesserbos en in de Vleijen. In het verleden zijn hier al werkzaamheden uitgevoerd en de bossen zijn hier sterk gaan ontwikkelen. Doordat de naaldbomen sterker ontwikkelden, werden de loofbomen verdrongen. Omdat er nog wel loof in de gebieden aanwezig is wil Staatsbosbeheer voor de loofbomen meer ontwikkelingsruimte creëren.

De Vleijen is een redelijk vlak gebied. Dit komt omdat het terrein is ingericht voor recreatie. Hierdoor hebben de bestaande loofbomen goede ontwikkelingskansen. In deze vlakke gebieden gaat een Feller Buncher aan de slag. De Feller Buncher, een gemotoriseerd voertuig met een hulpstuk dat snel een boom kan verzamelen en afsnijden voordat het wordt gekapt, wordt ingezet om zo een goede inhaalslag te maken. Hiernaast worden er ook vakken handmatig gedund.

In het Kwekerijbos en het Nesserbos is het een ander verhaal. Doordat deze gebieden hoger liggen, is de ontwikkeling van de loofbomen matiger. Ook heeft de wind hier grote invloeden. Hierdoor gaat Staatsbosbeheer in etappes uitdunnen. Dit gaat een meerjarig project worden om zo de bomen een goede kans van slagen te geven. De bomen wordt de tijd gegeven om er voor te zorgen dat ze een krachtig wortelgestel ontwikkelen tegen de windinvloeden. Vooral in dit terrein wordt handmatig gedund. Dit omdat deze vakken niet toegankelijk is voor de Feller Buncher.

Tijdens de werkzaamheden zijn een aantal paden in het bos niet toegankelijk. Deze paden worden afgesloten door middel van borden/hekken. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn en er geen gevaar is worden paden weer toegankelijk.

Het vrijkomend hout wordt op drie manieren verwerkt. Zo gaat een groot deel versnipperd worden voor de Burgemeester Walda school. Ook wordt er een deel snippers gebruikt voor de bospaden om uitspoeling en stuiven tegen te gaan. De restpartij die ontstaat wordt verkocht als brandhout.

Voor het brandhout worden zoals elk jaar brandhoutdagen gehouden. Deze dagen gaan eind februari/begin maart plaatsvinden. Heeft u belang bij brandhout? Aanmelden kan vooraf door te bellen met 0519 542 600.