FNP: kledingsorteercentrum de Wissel werkt nog niet optimaal

Dokkum - De FNP Dongeradiel  is teleurgesteld dat het kledingsorteercentrum in de Wissel nog niet goed functioneert.

De opzet was dat de gemeente Dantumadiel en Dongeradeel  samen met Omrin bij en in de Wissel een lokaal regionaal sorteercentrum zouden opstarten. Deze opzet zou werk kunnen bieden aan een 15 tal mensen.  Vooral zou dit een kans bieden voor mensen welke een afstand ten opzichte van de reguliere arbeidsmarkt hebben. Nu blijkt dat de bezetting van het  kleding sorteercentrum onvoldoende is.

Inne Bilker fan de FNP Dongeradiel vindt dat "tige spitich". "De wurkgegelegenheid fyn wy belangryk en sekken fol noch goede klean bliuwe sa te lang lizzen en kin net goed selektearre  wurde. Dat moat  gau oars", volgens Bilker. Hij heeft dan ook het college gevraagd wat de oorzaak van vertraging is en welke maatregelen het college alsnog zal ondernemen om het kledingsorteercentrum toch tot een succes te maken.