FNP: Ook gebied rondom schoorsteen opknappen

OOSTRUM - De steenfabriek van Oostrum, met name de schoorsteen, wordt opgeknapt. De provincie heeft €72.000 beschikbaar gesteld om verder verval van het rijksmonument tegen te gaan. De FNP in Dongeradeel is ingenomen met deze financiele injectie, maar vindt dat meteen de omgeving moet worden opgeknapt. ‘It moat gjin flagge op in strontpream wurde’.

Het terrein is in particuliere handen, de FNP zou graag zien dat het overgaat naar de gemeente, zodat die er een uitnodigend, open toegankelijk gebied van kan maken. Door de ligging aan het fietspad It Jaachpaad en de Dockumer Ie kan het gebied een versterking van het toeristisch en recreatief gebruik betekenen.