Ingezonden: Voedselbank bedankt inwoners Dongeradeel

Dokkum - De Voedselbank wil langs deze weg alle mensen die op welke wijze dan ook in het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd aan het voortbestaan van de Voedselbank heel hartelijk bedanken.

In het afgelopen jaar heeft de Voedselbank iedere 14 dagen een pakket levensmiddelen vestrekt aan ruim vijftig gezinnen, dat zijn bijna tweehonderd personen. Dat waren er minder dan het voorgaande jaar. Gelukkig lukte het een deel van de klanten ook zonder extra hulp van de Voedselbank in hun levensonderhoud te voorzien, mede wellicht dankzij de oplevende economie. Toch zijn nog (te)veel mensen in de situatie dat ze zo weinig geld overhouden van hun salaris of uitkering dat hulp van de Voedselbank noodzakelijk is. De vrijwilligers van de voedselbank slagen er steeds weer in om een pakket levensmiddelen samen te stellen uit de giften die worden ontvangen. Veel individuele burgers komen op zaterdagmorgen iets uit hun voorraadkast brengen. Ook vanuit de kerken worden regelmatig pakketten naar de Voedselbank gebracht. Daarnaast worden er, met name in de periode van de Kerst, op tal van plaatsen acties gehouden waarbij voedsel wordt ingezameld. In de afgelopen tijd is dat onder andere gedaan in Paesens-/Moddergat en Lioessens. Ook ondernemers bellen regelmatig met de Voedselbank dat zij levensmiddelen over hebben die graag worden opgehaald bij de winkels of bedrijven door de vrijwilligers. Het komende jaar komen ook klanten vanuit Ferwerderadiel hun pakket ophalen aan de Learmune, omdat de Voedselbank Stiens/Ferwerderadeel is opgeheven. Voorlopig komt er helaas geen einde aan onze oproep om voedsel dat u over heeft te schenken aan de Voedselbank Dongeradeel. Kijk op onze site voedselbankdongeradeel.nl voor meer informatie.