Bijzondere kerstnachtdienst in Ternaard

Ternaard - De kerstdagen in Ternaard begonnen op kerstavond 24 december met muziek die vanaf de kerktoren door enkele leden van brassband Euphonia werd verspreid. Steeds dichter bij de kerk aangekomen werden de kerkgangers muzikaal onthaald,  aangekomen bij de kerk stonden er vuurtonnen opgesteld en was het kerkpad verlicht.

De dienst werd geleid door ds. van der Togt. Het thema van deze avond was: 'Hartelijk welkom', schriftlezingen kwamen uit Lucas 2: 1-7, .....7. en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Het thema en de schriftlezingen kwamen in de verkondiging naar voren door; 'hoe gaan wij om met het plotseling voor de deur staan van Jezus, 'heten wij hem hartelijk welkom', 'of hebben wij geen tijd voor hem'.  Minke van der Wal-Schoorstra las het kerstgedicht 'Rondom de Vuurkorf' voor. De samenzang werd begeleid door organist Jelke Koolstra. De collecte was bestemd voor Stichting Het vergeten Kind: Ter nagedachtenis aan zijn vrouw richtte Dinand Woesthoff de Guusje Nederhorst Foundation op. Guusje kon slecht tegen onrecht tegen kinderen. Haar wens was om kinderen die een moeilijke kindertijd doormaken, weer te laten lachen en stralen. Ze heeft haar wens niet meer zelf kunnen waarmaken, Guusje stierf op jonge leeftijd. De stichting zet zich in voor kinderen in Nederland die door verschillende problematieken niet thuis kunnen opgroeien en moeten verblijven in sobere opvangcentra met geen tot minimale speelvoorzieningen. VERSLAG EN FOTO BOTE SAPE SCHOORSTRA