Veel vraag naar bedrijfskavels in Dokkum

Dokkum -  Met de aantrekkende economie neemt ook de vraag naar bedrijfskavels toe. Bij de gemeente Dongeradeel komen veel aanvragen binnen voor beschikbare kavels op de industrieterreinen Hogedijken en Betterwird in Dokkum. Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaat de gemeente industrieterrein Betterwird uitbreiden.

“It brûst yn Dokkum. Der fine ferskate petearen plak mei bedriuwen dy’t sich hjir yn ‘e stêd fêstigje wolle en ek mei ûndernimmers dy’t gebouwen útwreidzje wolle. Ik bin bliid dat wy it der drok mei ha!”, zegt wethouder Pieter Braaksma. Op Hogedijken heeft Dongeradeel alle beschikbare kavels verkocht, in optie uitgegeven of gereserveerd. In het noordelijk deel van Betterwird zijn alle gemeentelijke eigendommen overgedragen aan ondernemers. De gemeente heeft nog een beperkt aantal percelen aan de westzijde van dit industrieterrein beschikbaar, waarover momenteel gesprekken lopen met belangstellende bedrijven.

Nieuwe percelen

Inmiddels zijn de procedures voor uitbreiding van industrieterrein Betterwird afgerond. Meerdere ondernemers hebben inmiddels bij de gemeente hun belangstelling kenbaar gemaakt voor de nieuwe percelen. Binnenkort wordt er gestart met de aanleg van de kavels.

Andere plekken

In Dokkum zijn nog een aantal andere plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen. Zo is er aan de Zuiderschans ruimte voor grootschalige detailhandel. Voor de eerste fase zijn alle kavels uitgegeven. Voor de tweede fase is nog 14.000 m2 grond beschikbaar. Aan de noordkant van Zuiderschans is ruimte voor grote kantoren. Hier ligt nog een perceel van 4.100 m2 op voorraad. Het laatste perceel voor de functie van wonen en werken aan De Veiling is door de gemeente in optie gegeven. De laatste mogelijkheid voor bedrijfsvestiging is de Prinslocatie. De eigenaar ervan is in samenwerking met Dongeradeel bezig met de herontwikkeling van het terrein voor (toekomstige) vestiging van bedrijven.