Kwelderbelevingspunt Holwerd onthuld

Holwerd - Woensdagmiddag werd halverwege de pier van Holwerd het nieuwe kwelderbelevingspunt onthuld. Midden in de kwelders, naast de Grandyk, is een belevingspunt gerealiseerd waar bezoekers kunnen genieten van het weidse uitzicht aan de rand van de Waddenzee. Met de onthulling van het kwelderbelevingspunt is tevens het project kwelderherstel in de Holwerterwestpolder na enkele jaren afgerond.

De aanpak van de Holwerterwestpolder, een buitendijks gebied van ongeveer 250 hectare, was hard nodig. ,,De kwelder was sterk verruigd’’, aldus directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. ,,Vogel broedden minder in het gebied, omdat er te veel begroeiing was.’’ In samenwerking met de Vogelbescherming Nederland werd zodoende enkele jaren gewerkt aan het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’. Doel was het aantal broedvogels in de kwelders te laten toenemen en daarnaast ruimte te creëren voor natuurliefhebbers. Midden in de Holwerterwestpolder zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om te zorgen dat het gebied weer aantrekkelijk wordt voor wadvogels. ,,De slenken zijn ruimer gemaakt, de transportroute voor het vee is verbeterd en er is een vanghok vernieuwd’’, aldus De Vries. ,,Meer openheid van het gebied was wenselijk. Met alleen begrazing waren we er nog niet, want het vee kan maar in bepaalde perioden van het jaar in de kwelder verblijven.’’ De aanpassingen bleken al snel effect te hebben. Uit tellingen van vogelaars is gebleken dat bijvoorbeeld het aantal broedende scholeksters, kluten en tureluurs dit jaar fors is toegenomen. Voor natuurliefhebbers werd de wandelroute door het gebied verbeterd. Buiten het broedseizoen is deze route opgesteld voor wandelaars. Met het waddenbelevingspunt werd de laatste hand gelegd aan het project kwelderherstel. ,,Natuurliefhebbers of mensen die te vroeg zijn voor de boot, kunnen nu midden in de Holwerterwestpolder genieten van dit unieke natuurgebied,’’ volgens It Fryske Gea. ,,Bezoekers komen nu eerder in aanraking met het Werelderfgoed Waddenzee.’’ TEKST EN FOTO'S MATS GIES