Waddenzeetochten als huwelijkscadeau voor Cees en Weija Jansma-Meems

Dokkum - Met de oude reddingboot Suzanna naar Schiermonnikoog en met de snellere Koning Willem I retour naar de vaste wal.

Het 60-jarig huwelijksfeest van Cees Jansma en Weija Jansma-Meems te Dokkum kreeg hiermee in het voorbije weekend extra glans. Samen met hun vijf kinderen en aangetrouwden maakten ze de overtocht die hen cadeau werd gedaan. Na afloop had de familie nog een verrassing voor het tweetal in petto: een etentje in restaurant Groote Wielen met al hun nazaten en hun aanhang. “In kostlike dei”. Dinsdag 20 december, op hun officiȅle trouwdag, vereerde burgemeester Waanders hen met een bezoek. Een jaar geleden verraste Waanders Weija Jansma-Meems in De Skûle te Metslawier met het uitreiken van een koninklijke onderscheiding.  Ze is hier na ruim een kwart eeuw nog aldoor werkzaam in de kring van vrijwilligers. “In moaie gesellige drokte en it wurk dêr doch ik echt mei in hiel soad plesier”. Het lintje ontving ze voor ook haar jarenlange werk voor de Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond als onder meer contactvrouw. Haar man heeft zich, ook als vrijwilliger, talrijke jaren ingezet als machinist en hulpverlener op de reddingboot. Het tweetal huwde op 20 december 1956 in Metslawier. ’s Avonds volgde er een groot feest in ‘De Dobbe’ te Anjum na de inzegening van hun huwelijk in de aanpalende kerk. Beiden zijn geboren in een verhoudingsgewijs klein dorp: Cees  in Oostmahorn als zoon van Wieger Eeltje Jansma en Grietje de Bree en Weija in De Mussel als dochter van Jan Meems en Willemtje Meems-Wever. In hun eerste huwelijksjaren bewoonden ze een herenhuis van zijn ouders in Anjum. Cees Jansma heeft diverse functies vervuld waarbij die van havenmeester op Oostmahorn. Daar legde hij ook de basis voor een watersportbedrijf annex winterstalling dat nadien door twee van zijn zonen kon worden overgenomen.  Het echtpaar heeft inmiddels elf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Beiden wonen met plezier aan de Canadezenlaan waar onder meer een eigengemaakte molen in de voortuin zijn voorliefde voor de bouw in de breedste zin van het woord aangeeft. “It leafst bou ik gewoanwei wat troch: elke dei even”. FOTO JELLE RAAP