Tweede Kamer praat over vaargeul Ameland

BALLUM - De vaargeulproblematiek van Ameland komt donderdag aan de orde in het algemeen overleg in de Tweede Kamer. Dan wordt het Open Plan Proces besproken. Daarin staan de adviezen zoals die zijn opgesteld door Rijkswaterstaat, Wagenborg Passagiersdiensten en de gemeente Ameland. Op Ameland was beroering ontstaan omdat het eindadvies naar Den Haag zou zijn gestuurd voordat de raad en de bevolking zich erover had kunnen uitspreken. Burgemeester Albert de Hoop weersprak dat in de maandag gehouden raadsvergadering. Hij zei op verzoek van kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) informatie te hebben opgestuurd.

De raad nam een motie aan waarin steun aan het advies werd uitgesproken, met uitzondering van de ‘knip’ in de dienstregeling. De raad ziet meer heil in een vijfkwartiersdienst.

De burgemeester gaat naar het overleg, maar mag niet inspreken. „Maar als ik de kans krijg zal ik wel met kamerleden praten”, liet hij weten.

Een van de andere aanbevelingen in het OPP is het afsnijden van een bocht in de Vloedgeul. Dat levert vier minuten winst op. Minister Melanie Schultz van infrastractuur voelt daar wel voor. „.Dekking hiervan is mogelijk omdat deze maatregel naar verwachting een besparing op het onderhoud van de totale vaargeul oplevert. Met deze maatregel wordt een reistijdwinst van ca. 4 minuten per overtocht gerealiseerd. In de begroting van 2018 zal ik de benodigde middelen in de juiste jaren reserveren. Voor de uitvoering is een vergunning noodzakelijk, waarmee ook gekeken wordt naar de effecten op de ecologie. De verwachting is dat met deze optie de ecologische situatie verbetert.”

Over een bochtafsnijding in de Reegeul is ze minder optimistisch: „Uit onderzoek blijkt dat het uitbaggeren van de Reegeul waarschijnlijk een verhoging van het baggeronderhoud met zich meebrengt omdat deze maatregel, in tegenstelling tot het uitbaggeren van de Vloedgeul, niet past binnen de natuurlijke ontwikkeling van het geulensysteem. Om die reden acht ik deze optie nu niet aan de orde. Wel ben ik, conform het advies, bereid € 0,1 mln beschikbaar te stellen vanuit het studiebudget op het Infrastructuurfonds om deze optie nader te onderzoeken.”