Herbouwde Clemenskerk Ameland in gebruik genomen

Nes - (A) - De katholieke gemeenschap op Ameland heeft op de vierde zondag van de Advent de herbouwde Clemenskerk in Nes in gebruik genomen. De kerk was op 5 februari 2013 afgebrand. Tot de heropbouw kerkte de parochie in het nabijgelegen De Toel, in vroeger tijden het parochiehuis. Vanuit De Toel gingen de gelovigen in processie naar de kerk, met de pastors Diederik Duzijn, Henk Nota en Paul Verheijen als voorgangers.

De kerk was tot de laatste plaats bezet met parochianen en andere belangstellenden, die zich vergaapten aan het prachtige gebouw en kunstwerken die op de muren en ramen zijn aangebracht. Het werk is nog niet helemaal klaar, begin april volgt de officiële ingebruikname. Maar er kan nu al gekerkt worden en dat betekent dat ook het kerstfeest er gevierd kan worden. En daarmee is een nare droom een hele mooie geworden, zei pastor Verheijen. Hij maakte in zijn acclamatie een vergelijking met het evangelie van Mattheüs, waarin Maria zwanger was terwijl ze niet getrouwd was met Jozef. In zijn droom kwam een engel die Jozef vertelde dat het kind van de Heilige Geest was. ,,Drie jaar geleden ontwaakte ik ook uit een droom die een nachtmerrie leek. Ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Om kwart voor zeven kreeg ik een telefoontje van Gerard Ketelaars: de kerk staat in brand. Toen ik op Ameland kwam zag ik mensen huilen. De kerk waar ze zijn gedoopt, getrouwd en hebben gerouwd was er niet meer. Langzaam ben ik ontwaakt uit de droom. Drie aartsengelen brachten de boodschap dat we Kerstmis zouden vieren in een kerk die herrezen is uit de as. Zaterdagavond gaan we vieren dat ook goede dromen wel eens uitkomen.’’ De opbouw ging niet zonder slag of stoot. Verheijen: ,,Er is veel vergaderd voordat de herbouw kon beginnen. Het bestuur heeft moeilijke beslissingen moeten nemen over heel veel geld.” Een klaterend applaus volgde. Temidden van de puinhopen glom destijds het onaangetaste tabernakel. ,,Dat was symbolisch voor de blijvende aanwezigheid van Jezus Christus in ons midden’’, vertelde Verheijen. De Clemenskerk zal ook gebruikt worden voor andere doeleinden. De zijkapellen kunnen worden afgesloten en uit het schip kunnen de voorste banken worden verwijderd. ,,Maar”, zo benadrukte de voorganger, ,,het blijft de ontmoetingsruimte voor God en mens, hier wacht God op ons.’’ Voor de kinderen was er een nevendienst. De kinderen hadden versierde kerstbomen getekend en lieten die vol trots aan de aanwezigen zien. Onder leiding van Agatha Wetting zong het kinderkoor, aangevuld met een heleboel oud-koorleden, een medley. Verder verleende het Clemenskoor onder leiding van Sip Boelens zijn medewerking. Tot slot werd het lied gezongen dat Chris Factoor componeerde na de brand. Verheijen heeft hem inmiddels uitgenodigd hetzelfde te doen ter gelegenheid van de ingebruikname. In de Burekapel hangt het schilderij van de kruisiging dat Wim Kiewiet heeft gemaakt.