Jong en oud kuiert in Ferwert 'Efter de stjerren oan'

Ferwert - Bijna vierhonderd deelnemers trok de kerstkuiertocht 'Efter de stjerren oan' zondagmiddag in Ferwert. Jong en oud volgde een route van ruim drie kilometer die was aangegeven met lichtjes in bijna tweeduizend glazen potjes. Onderweg werd het complete kerstverhaal in scène gezet met natuurlijk aan het eind een levende kerststal. De deelnemers trokken door de beide kerken, woonzorgcentrum Foswert en het Ferwerter bos, met op verschillende plaatsen natuurlijk ook muziek. Vanuit de Protestantse gemeente was maandenlang toegewerkt naar dit moment. Op de foto de herders met hun kudde en een engelenkoor aan de rand van het Ferwerter bos.

FOTO BRAM BURUMA