Vogelgriep op boerderij in Hiaure

Hiaure - Een bedrijf met leghennen in Hiaure is getroffen door de vogelgriep. Het gaat om H5, de hoog pathogene variant.

Het bedrijf heeft 28.500 kippen. Deze worden allemaal geruimd door de NVWA, zo meldt het Ministerie van Economische Zaken.Binnen een straal van 1 kilometer bevinden zich geen andere pluimveebedrijven.  In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Binnen diezelfde straal geldt een vervoersverbod voor kippen, eieren en mest. Het bedrijf in Hiaure is het tweede Friese bedrijf waar vogelgriep is aangetroffen. Dinsdag werd een bedrijf in Abbega met 63.000 leghennen getroffen.