Onenigheid oplossing vertraging veer Ameland

NES (A) - (A) - Volgende week vergadert de minister met de Tweede Kamer over oplossingen voor de vertragingen van de veerdienst Ameland-Holwerd. Toch is men op Ameland niet blij.

Op het eiland heerst onvrede over het advies en over de gevolgde procedure. Maandag voelde de raad zich overvallen toen vlak voor de commissievergadering, waarop een toelichting zou worden gegeven, bekend werd gemaakt dat burgemeester Albert de Hoop al een brief met aanbevelingen richting Den Haag had doen gaan, terwijl de raad pas volgende week erover vergadert. Dinsdag werden de adviezen gepresenteerd aan de bevolking in een goed bezette Burgemeester Walda School. De aanwezigen meenden, net als de raadsleden, nog invloed uit te kunnen oefenen, maar alles was al in kannen en kruiken.

De adviezen zijn opgesteld door Rijkswaterstaat (beheerder van de vaargeul), Wagenborg Passagiersdiensten (de reder) en de gemeente Ameland, die de belangen van de bevolking behartigde. Over de meeste aanbevelingen heerst eensluidendheid. Zo kan men zich vinden in het inkorten van de vaarroute, wat minimaal vier minuten gaat schelen, en een andere manier van baggeren. Een sneldienst met boten met een capaciteit van 48 personen biedt soelaas, maar is geen oplossing voor de vertraging. Die kan op korte termijn alleen worden gecreëerd met een andere dienstregeling. WPD wil een ‘knip’, waardoor de middagdiensten een half uur opschuiven en het aantal afvaarten gelijk blijft. Een folder met dit voorstel viel onlangs bij alle Amelanders op de deurmat, vorige week gevolg door een reactie van eilanders, die pleitten voor een vijfkwartiersdienst. Nu moet de boot de overtocht en het lossen en laden binnen een uur zien te realiseren. Wagenborg stelt dat bij een vijfkwartiersdienst meer bemanning nodig is, er minder afvaarten zijn en dus minder passagiers en auto’s worden overgezet.

De knip lost een klein deel van de vertraging op, maar betekent wel dat forenzen, scholieren en vrachtrijders dagelijks langer onderweg zijn. Ondernemers lijden nu al veel schade, dat zal alleen maar oplopen. ,,Met deze oplossing zijn we voor de komende tien jaar geharnast’’, concludeerde Ameland ‘82-raadslid Rudolf Teuben.

De gepresenteerde adviezen zijn oplossingen op korte termijn. Projectleider van het OPPP, oud-gedeputeerde Marc Jager van Groningen, gaf de bevolking het advies mee na te denken over was Ameland met het toerisme wil: uitbreiden of stabiliseren, en dan met name wat betreft het aantal auto’s.