Opbrengsten MS Collecteweek

Dokkum - De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit jaar een groot succes. In de gemeente Dantumadiel is een mooi bedrag van € 4706,54 opgehaald. In de gemeente Dongeradeel is € 2477,22 opgehaald. In de gemeente Achtkarspelen ging het om een bedrag van € 5016,67 opgehaald. In de gemeente Ferwerderadiel is € 2648,21 opgehaald. In de gemeente Kollumerland c.a. is € 944,60 opgehaald. Tot slot is er in de gemeente Tytsjerksteradiel een bedrag van € 2821,87 opgehaald.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten en collecte-coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en wind op pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS. Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2. Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van donaties en giften.