Vogelgriep in Friesland blijft onvoorspelbaar

Dokkum - Er zijn in Fryslân sinds de uitbraak van vogelgriep ruim 1200 dode vogels gevonden. De eerste slachtoffers werden vorige week gevonden bij Marrum en afgelopen weekeinde breidden de gevallen zich steeds meer uit richting Anjum. In het weekeinde leek het er op dat het allemaal zou ‘overwaaien’, maar de afgelopen dagen werden steeds nieuwe gevallen gemeld en het blijkt niet te voorspellen hoe dat de komende dagen verder gaat. ,,We zien nog regelmatig dode vogels gewoon uit de lucht vallen’’, vertelde Tjebbe de Jong dinsdag, toen hij met collega’s van het waterschap de dode vogels telde in de buurt van Jouswier. Veel hangt ook af van het weer. Als het koud wordt, gaan de vogels bij elkaar zitten en steken ze elkaar eerder aan.

De medewerkers van het waterschap gaan normaal het veld in om muskusratten te bestrijden. Zij kennen het veld en trekken nu met quads en boten in om zoveel mogelijk dode vogels uit het water te halen en zo de waterkwaliteit te bewaken. Of het in alle gevallen gaat om slachtoffers van de vogelgriep, moet nog worden vastgesteld, maar vooral smienten zijn het slachtoffer. Er worden ook veel vogels gevonden die al langer dood zijn en de wintersterfte langs de Waddenkust is normaal ook al groot in deze periode. Wellicht is er bij veel vogels geen relatie met vogelgriep. Dode vogels die gevonden zijn, worden zoveel mogelijk geruimd door medewerkers van Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en vrijwilligers die zich spontaan aanmeldden om te helpen. Vorige week donderdag werd vastgesteld dat de eerste dode vogels die gevonden werden bij Marrum, besmet waren met de gevaarlijke variant H5N8. De zoekacties naar dode vogels werden daarop in samenwerking met de gemeenten. Verder uitgebreid. Het buitendijks gebied in Ferwerderadiel werd daarop door It Fryske Gea afgesloten. Dat gebied beslaat een derde deel van Ferwerderadiel, met op korte afstand een tiental grote pluimveebedrijven die extra risico lopen op besmetting. Zaterdag gingen ruim twintig mensen het Noarderleech bij Hallum in. Zij vonden ruim vijftig dode vogels, waaronder bergeenden (8), meeuwen (21), eenden (5), smienten (3) en twee ganzen, maar ook een ruigpoot buizerd, twee velduilen, een reiger en een slechtvalk. Alle dode vogels zijn onderzocht en worden vernietigd bij Rendac. In het weekeinde werden nieuwe mogelijke gevallen van besmetting gemeld met tientalen dode smienten in de vaart bij Bollingawier. De Peazumerlannen werd daarop door de gemeente Dongeradeel afgesloten voor publiek. Gebieden waar eerder dode vogels werden aangetroffen, worden deze week opnieuw afgezocht in de hoop dat het virus zich zo niet verder uitbreidt. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt wandelaars opgeroepen om op de openbare weg te blijven en niet het veld in te gaan. Ook jagers worden verzocht om thuis te blijven en zo verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. FOTO BRAM BURUMA