Amnesty’s Schrijfactie in de kerkeraadskamer van DoRe kerk in Dokkum

Dokkum - In de kerkeraadskamer van de Ver.Chr.Gemeente (Doopsgezind/Remonstrants) in Dokkum werden tijdens de Amnesty’s Schrijfmarathon door de deelnemers aan de hand van voorbeeldteksten een brief of een solidariteitskaart geschreven. De brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze geven hoop aan gevangen en mensen-rechten verdedigers. Er zijn 120 brieven en solidariteitskaarten geschreven.

Mensen konden op 450 plaatsen in het land terecht. Bij de schrijfmarathon van vorig jaar zijn wereldwijd ruim 3,7 miljoen brieven, kaarten, sms'jes en petities verstuurd. Het aantal brieven van dit jaar is nog niet bekend.