Monteursdagen Pranger-Rosier bij Centrum Duurzaam

Leeuwarden -  ‘Wij vinden het belangrijk dat onze monteurs meepraten over hoe we als bedrijf de  toekomst zien. Daarom organiseren we op gezette tijden de “monteursdagen’, vertelt Marten Jan Post, technisch directeur van Pranger Rosier. ‘In samenwerking met ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is een dagprogramma ontwikkeld gericht op het uitwisselen van werkervaringen en het opfrissen van technische kennis’.  Ongeveer 150 monteurs van Pranger Rosier volgden in november 2016 een monteursdag bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort in Leeuwarden.

Toekomstgericht ‘Onze monteurs  hebben te maken met nieuwe duurzame ontwikkelingen. Denk maar eens aan BENG, NOM-woningen en internet of things’,  zo schetst Marc Mulder, algemeen directeur Pranger-Rosier, de dagelijkse uitdaging van de monteurs. ‘Onze monteurs hebben ons laten weten hoe zij projecten beleven, hoe zij omgaan met bepaalde situaties en wat hun verwachtingen zijn. Zo hebben we samen vooruit geblikt naar onze toekomst. Waar staan we als Pranger-Rosier, waar willen we naar toe en hoe gaan we dat met z’n allen doen?. Tijdens de technische workshops is de kennis van onze monteurs weer opgefrist en zijn ze geprikkeld om een praktijkcursus te volgen. Met Regietheater als intermezzo leverden onze monteurs een interactieve bijdrage aan de regiescenes’. Technische workshops E-monteurs Voor het opfrissen van technische kennis met duurzame toepassingen volgden de monteurs van Pranger Rosier een aantal praktijkgerichte workshops.  De E-monteurs kregen de laatste stand van zaken mee op het gebied van noodverlichting, brandmeldinstallaties en domotica  in woningen. ‘Het is belangrijk om na een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever te komen tot een functiematrix en deze te vertalen naar het juiste domotica concept’, vertelt Peter Meijers van Oosterberg. Technische workshops W-monteurs De W-monteurs gingen aan de slag met waterzijdig- en luchtzijdig inregelen en rookgaskanalen. In de dagelijkse praktijk zijn verwarmingsinstallaties  in huizen vaak niet optimaal ingeregeld, met als effect inefficiënt energieverbruik en klachten over comfort. ‘De theoretische benadering was gericht op  energiebesparing met behoud (of verbetering) van comfort en in de praktijk gingen de monteurs aan de slag met de leerborden van het Duurzaam Doen Huis’, legt Erik Olden van IMI Heimeier uit.