Schrijfmarathon voor Amnesty in Dokkum

Dokkum - In de kerkenraadskamer van de Ver. Chr. Gemeente (Doopsgezind/Remonstrants) in Dokkum werden tijdens de Amnesty’s Schrijfmarathon door de deelnemers aan de hand van voorbeeldteksten een brief of een solidariteitskaart geschreven. De brievenschrijvers vragen in hun brieven om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen, om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze geven met deze actie hoop aan gevangen en mensenrechtenverdedigers.

FOTO'S HENK AARTSMA