Red de Sionsberg roept op: stel vragen tijdens informatieavond 'Zorg in Dokkum'

Dokkum - De bevolking van Noordoost Friesland, Schiermonnikoog, Ameland en de Marne wordt op donderdag 15 december om 19:30 uur in Theater Sense te Dokkum geïnformeerd over de toekomst van zorgverlening door Sionsberg. Een toekomst die met een groeiende patiëntenstroom perspectief biedt voor Sionsberg nieuwe stijl. De initiatiefnemers voor deze informatieavond zijn Sionsberg en zorgverzekeraar De Friesland. Recent zijn zij tot overeenstemming gekomen over nieuwe afspraken voor financiële vergoeding van de zorgverlening door Sionsberg in Dokkum. Naast Zorgverzekeraar De Friesland zijn op de informatie avond in elk geval huisartsen en specialisten vertegenwoordigd – werkzaam in Dokkum, Drachten en Leeuwarden - om hun collegiale samenwerking voor goede zorg in deze regio toe te lichten.

Uw zorg is onze zorg Red De Sionsberg blijft verzekeraar De Friesland Zorgverzekeraar en de ontwikkeling van Sionsberg kritisch volgen. Het met de bevolking afgesproken plan van Sionsbergdag / Regioplan 2015 moet nu zo snel mogelijk ten uitvoer worden gebracht, zoals onder andere openstelling voor spoedzorg en CVA-zorg. Stichting Red De Sionsberg roept mensen op die -om wat voor reden dan ook- niet aanwezig kunnen zijn op deze informatie avond, hun vragen vóór woensdag 14 december per e-mail op te sturen naar het secretariaat van Red De Sionsberg: info@reddesionsberg.nl. Vragen kunnen ook per post ingediend worden. Stuur in dat geval de vragen op naar Secretariaat Stichting Red De Sionsberg, p/a Trekwei 7, 9114 AE  Driezum. 'Wij zorgen ervoor dat uw vragen tijdens de informatie avond worden gesteld en dat die worden beantwoord. Stem in dat geval af op RTV NOF kanaal 20 voor het antwoord op uw vraag, want op verzoek van Red De Sionsberg wordt de informatie avond live uitgezonden.' Ook Stichting Red De Sionsberg is 15 december aanwezig tijdens de informatieavond. Red De Sionsberg is, zoals bekend, een actiegroep en burgerinitiatief die in het belang van de patiënt en bevolking toeziet op de uitvoering van het regio akkoord, dat in januari 2015 op Sionsbergdag met de bevolking is opgesteld. Stichting Red De Sionsberg hoopt 15 december op een grote opkomst van de bevolking. Gebruik deze gelegenheid om eerstverantwoordelijken voor zorgverlening door Sionsberg te ontmoeten en persoonlijk aan te spreken.