Natuurgebied afgezet om verspreiding vogelgriep tegen te gaan

Marrum - Gemeente Ferwerderadiel heeft donderdagmiddag in overleg met It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân het buitendijks gebied afgezet. Deze keuze is gemaakt nadat er dode vogels zijn aangetroffen die besmet waren met vogelgriep. Inmiddels zijn op verschillende plaatsen in de gemeente Ferwerderadiel dode vogels gevonden. Ook in Tytsjerksteradiel, Leeuwarderadeel en op Terschelling zijn dode vogels aangetroffen.

Eigenaar It Fryske Gea wil met het afzetten van het natuurgebied het risico op besmetting en verspreiding zo klein mogelijk houden. Er zijn in het hele gebied waarschuwingsborden geplaatst. FOTO BRAM BURUMA