Anja Brouwer wint Frans Lanting Photo Award

Ameland -  Amateurfotograaf Anja Brouwer van Ameland, woonachtig in Dokkum, is door de vakjury uitgekozen als de winnares van de prestigieuze WNF Frans LantingPhoto Award. In de jury zaten naast de wereldberoemde natuurfotograaf Frans Lanting ook WNF-ambassadeurs Humberto Tan en André Kuipers en natuurbeschermer Christiaan van der Hoeven van WNF. Nieuw jurylid is Jasper Doest, een jonge fotograaf die onder meer internationaal publiceerde in National Geographic.

Deze jury heeft 30 natuurfoto’s genomineerd in drie leeftijdscategorieën. Met 11.000 inzendingen waren er dit jaar een recordaantal inzendingen. Anja Brouwer was genomineerd met een prachtige natuurfoto die was geschoten op de Feugelpôlle op Ameland. Dit vertelde Anja eerder over de foto: ‘Ik heb de foto gemaakt op de Feugelpôlle, een buitendijkse kwelder aan de zuidwestkant van Ameland. Het is een hoogwatervluchtplaats: een hooggelegen gebied waarop wadvogels en steltlopers kunnen rusten en broeden. In dit dynamische stukje kust broeden jaarlijks duizenden vogels.Een kakafonie van krijsende vogels in de broedtijd! Ik hoopte foto’s te kunnen maken van de grote sterns met hun jongen. De vegetatie waarin ze zaten was vrij hoog, dus ik zocht naar een plek die opener was. Tot ik aan de westkant van de Feugelpôlle kwam en opeens een stukje wad zag ‘bewegen’. Verwonderd liep ik verder en zag dat het duizenden, opeengepakte, kanoeten waren! Door het hoger wordende water kropen ze met z’n allen steeds iets dichter naar de kust, naar het laatste stukje droge wad. Ik probeerde deze beweging vast te leggen. Tot m’n oog viel op de verdwaalde grote stern met z’n hongerige om vis bedelende jong, omringd door een grijze deken van kanoeten. De sterns springen er echt uit, hét moment om vast te leggen! Prachtig om dit schouwspel te mogen fotograferen en bewonderen’, aldus Anja Brouwer. Anja Brouwer wint met haar prijs een exclusieve workshop natuurfotografie van de wereldberoemde natuurfotograaf Frans Lanting. FOTO ANJA BROUWER