Digi-Taalhuis Dokkum geopend

Dokkum - Wethouder Pytsje de Graaf opende vandaag het Digi-Taalhuis in de bibliotheek in Dokkum. Het Digi-Taalhuis Dokkum helpt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Maar ook mensen met een achterstand op het gebied van taal-, reken- of digitale vaardigheden kunnen er terecht. In Fryslân zijn er in verhouding veel laaggeletterden (12% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar). In het Digi-Taalhuis vinden zij begeleiding op maat. Een professionele taalcoördinator verzorgt de intake en begeleidt de taalvrijwilligers. De taalvrijwilligers zijn ervoor opgeleid om de laaggeletterden te kunnen helpen en ondersteunen. Dit kan één op één of in groepsverband. Het Digi-Taalhuis is een laagdrempelige sociale ontmoetings- en werkplek met computerprogramma’s, cursussen voor zelfstudie en boeken in eenvoudig Nederlands.

Samenwerkingsverband Het Digi-Taalhuis is een initiatief van de gemeente Dongeradeel, ROC Friesland College, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Welzijn Het Bolwerk en Bibliotheken Noord Fryslân. Onder andere via gebiedsteams, de sociale dienst en het onderwijs worden mensen doorverwezen naar het Digi-Taalhuis. FOTO'S JAN VAN EMPEL