Vogelgriep in Ferwerderadiel: natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks afgesloten

Marrum -   Omdat in de gemeente Ferwerderadiel vogelgriep is geconstateerd, heeft It Fryske Gea uit voorzorg besloten haar natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks af te sluiten voor bezoekers. Op de toegangswegen zullen borden worden geplaatst.

In de gemeente Ferwerderadiel zijn dode vogels aangetroffen die besmet zijn met de vogelgriep.  Het betreft vooral watervogels maar er zijn ook een buizerd en een reiger gevonden. De vogels zijn gevonden bij de zeedijk bij Marrum en in de Jislumervaart nabij Jislum/Ginnum. Dit is vlakbij het vogelrijke natuurgebied van It Fryske Gea, dat ligt langs de Waddenkust van Zwarte Haan tot aan Holwerd.  Om die reden maken medewerkers van It Fryske Gea ook deel uit van een crisisteam dat verder bestaat uit medewerkers van Wetterskip Fryslân en de gemeente Ferwerderadiel. Om verdere verspreiding van het griepvirus te voorkomen, sluit It Fryske Gea haar buitendijkse gebied Noard-Fryslân Bûtendyks af voor alle bezoekers. Dit wordt met bebording aangegeven op de toegangswegen op de zeedijk.