Werkgroep 'Behoud Reigersbrug' stuurt open brief aan college van B&W

Dokkum - De Werkgroep 'Behoud Reigersbrug' in Dokkum heeft een open brief gestuurd aan het college van B&W van de gemeente Dongeradeel. Deze brief is geschreven naar aanleiding van het besluit om de bestaande fiets- en voetgangersbrug van de Schans naar de Reigerstraat te vervangen door een zogeheten 'Hooghout'. De werkgroep vraagt daarbij een gesprek aan met wethouder Pieter Braaksma.

De inhoud van de brief: 'Op donderdag 30 november ontvingen wij en naar wij aannemen alle betrokken wijkbewoners van u een nieuwsbrief waarin u uw besluit om de bestaande fiets-en voetgangersbrug van de Schans naar de Reigerstraat te vervangen door een z.g.n “Hooghout” meedeelt. Wij zijn blij dat u uw besluit om de brug Reigerstraat aan het verkeer te onttrekken hebt teruggenomen en dat op ongeveer dezelfde plek een nieuwe brug zal worden geplaatst. Tegelijkertijd zijn wij teleurgesteld, dat u heeft besloten niet tegemoet te komen aan hetgeen waar wij ruim een jaar lang voor hebben gepleit; het behoud van de fiets- en voetgangersbrug zoals die al 40 jaar dienst doet in onze wijk. Wij verzoeken het college dan ook met klem om nog eens goed te kijken naar de hellingen van de door u voorgestelde brug, zodat de brug ook voor fietsers en gebruikers van een scootmobiel toegankelijk blijft. Mocht u bij uw keuze blijven voor deze variant dan verzoeken wij u op z’n minst er alles aan te doen de op- en/of afritten van de brug van uw keuze minder steil te laten zijn dan de 20% die in de nieuwsbrief wordt gesteld. Wij gaan er van uit dat de nieuwe brug wordt voorzien van een trap met daarnaast een ruime helling waar men al dan niet fietsend gebruik van kan maken. Praktijkvoorbeelden hiervan zijn er in de provincie voldoende en wij hebben u op deze voorbeelden het afgelopen jaar ook meermalen gewezen. Wij stellen ons als werkgroep beschikbaar als constructieve gesprekspartner hiervoor. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond hebben aangegeven hierbij te willen adviseren.'