Provincie Fryslân informeert omgeving over ovondes Anjum en Morra

Anjum - Op donderdag 15 december informeert Provincie Fryslân tussen 17.30 en 18.30 uur omwonenden over de plannen met de kruising Anjum met de N361. Aansluitend daaraan, vanaf 19.30 uur, organiseert de provincie een informatieavond over de kruising Morra met deze provinciale weg.

Iedereen die nieuwsgierig is naar de gang van zaken is van harte welkom op deze informatieavond in Dorpshuis De Stikel, Achterwei 1 in Morra. Het projectteam beantwoordt graag alle vragen. Onderwerpen De onderwerpen die tijdens het inloopmoment aan bod komen, zijn:
  • Aanleiding: waarom van kruising naar ovonde (ovale rotonde)
  • Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden
  • Planning
De provincie geeft de aannemer de opdracht mee elk kruispunt slechts één weekend af te sluiten. Anjum is dan tussen vrijdag 21.00 en maandag 6.00 uur bereikbaar via Metslawier en Ee. Voor Morra en Lioessens geldt dat ze niet bereikbaar zijn via de kruising bij Morra. Het doorgaande verkeer wordt tussen vrijdag 21.00 en maandag 6.00 uur omgeleid via Metslawier, Ee en Anjum.